Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 10:13 AM UTC, Nov 29, 2023

Tak ci radzę: jakikolwiek sposób wydaje ci się lepszy, aby podobać się Panu Bogu i iść Jego śladami, i za Jego ubóstwem, postępuj tak z błogosławieństwem Pana Boga i moim pozwoleniem.

Św. Franciszek, List do Brata Leona

For more inspirations visit Formation Office Website here => www.sgfcap.org

Witamy na naszym Blogu Generalnego Sekretariatu Formacji (GSF) braci kapucynów! Jesteśmy na drodze formacji i każdego dnia musimy się wciąż kształtować. Jest rzeczą piękną zagłębienie się w serce, w myśl i spojrzenie naszego Mistrza Jezusa, naszego brata św. Franciszka, naszej siostry św. Klary i wszystkich braci kapucynów, którzy są na całym świecie. Cieszymy się, że możemy Was zaprosić do czerpania natchnienia z franciszkańskiego, kapucyńskiego sposobu życia, aby pogłębić sens życia, rozpalić na nowo miłość i rozbudzić radość!

La bontà di frate Francesco

  La fede, la passione, l'umanità, lo spirito fraterno, la semplicità, la spontaneità, la sete di pace e la bontà di frate Francesco sono segreti di una vera maturità spirituale. Ne abbiamo bisogno anche oggi e vi auguriamo una significativa celebrazione della festa di frate…

Buona Pasqua - Happy Easter

  Cari Fratelli, Ricaricati dell'amore e della bontà risorgente di Gesù, ovunque ci troviamo, usciamo e condividiamo pace, speranza e amore per tutti. Buona Pasqua! Dear Brothers, Recharged with Jesus’ resurrecting love and goodness, wherever we may be, let us go out and share peace,…

Homily for the First Sunday of Lent, 2023

I bring with me some convictions or prejudices that shape my approach to Lent.            First of all, as someone once observed: “If something is bad psychology, it’s also bad spirituality.” For example, it’s often said about parents but I believe it’s true for us…

La Quaresima 2023

Porto con me alcune convinzioni o pregiudizi che influenzano il mio approccio alla Quaresima.                Prima di tutto, qualcuno ha osservato: “Se qualcosa è psicologia dannosa, è anche spiritualità dannosa.” Per esempio, si dice spesso dei genitori ma credo che valga anche per tutti noi:…
Subskrybuj to źródło RSS