Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 5:16 PM UTC, Feb 27, 2024

VIII Rada Plenarna Zakonu: Instrumentum laboris

W liście programowym na sześciolecie 2012-2018 Minister Generalny ze swoją Radą wyraził wolę zwołania Rady Plenarnej Zakonu (VIII-mej) na temat „Łaska pracy".

W późniejszym liście, zwołującym VIII RPZ (z 1 listopada 2013) , ogłoszone zostało ustanowienie grupy roboczej mającej za zadanie przegotowanie tejże RPZ.

Grupa ta spotkała się w Rzymie kilkakrotnie, aby wypracować przede wszystkim kwestionariusz do rozesłania braciom w całym Zakonie, a po zebraniu odpowiedzi dokonać ich syntezy jako podstawy dla Instrumentum laboris dla uczestników RPZ.

Prezentowany tutaj tekst, bardziej niż dokumentem, ma być właśnie syntezą nadesłanych odpowiedzi. Chcieliśmy oddać głos braciom, wychodząc od ich odczuć i doświadczeń. Głosów od braci jest tyle i są tak bardzo różne, że potrzebują zgłębienia i odczytania we właściwym kontekście, myślimy jednak, że są bardziej bezpośrednie i wcielone w rzeczywistość, w której przyszło nam żyć.

W tekście możemy odczytać pewną kontynuację wcześniejszych RPZ, zwłaszcza ostatnich dwóch o ubóstwie i małości, jako że praca, która generuje władzę lub też jest jej wyrazem, praca związana ze staraniem się o zwykłe wynagrodzenie, nie może być dla franciszkanina, powołanego do bycia mniejszym od innych i poddanym wszystkim, pracą uczciwą w rozumieniu św. Franciszka.

Jeśli praca jest łaską, jesteśmy wdzięczni Bogu za zadania, które nam powierza i także poprzez to narzędzie, zabierzmy się do dzieła.

Rzym, 21 kwietnia 2015
wspomnienie św. Konrada z Parzham

pdf coloricon word

Więcej w tej kategorii: RPZ VIII - początek »