Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:24 PM UTC, Feb 2, 2023

Praca w teorii i w praktyce

Przed południem czwartego dnia, nasz współbrat Luiz Carlos Susin (prow. Rio Grandeo do Sul, Brazylia) przedstawił nam syntetyczny przegląd materiałów Magisterium Kościoła w odniesieniu do pracy, wychodząc od Encykliki Rerum Novarum, papieża Leona XIII, i dochodząc do Laudato sii papieża Franciszka. Pośród wszystkich tych wypowiedzi Kościoła, w sposób szczególny uderzyło nas takie oto wyrażenie prelegenta: "Każdy pracownik to ręka Chrystusa, która cały czas dokonuje dobra... Praca sama w sobie jest aktem, który oddaje cześć Bogu. Człowiek, pracując, nie zmienia jedynie rzeczy i społeczności, ale doskonali samego siebie". Stawiamy sobie pytanie o to, w jaki sposób wcielić te ideały w nasze codzienne życie.

Oprócz tej i innych definicji wzniosłego ideału pracy, wysłuchaliśmy także krytycznego głosu Kościoła: "Jest czymś wstydliwym i nieludzkim wykorzystywanie ludzi jako zwykłych narzędzi zysku... Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy... Trzeba koniecznie głosić prymat pracy nad kapitałem!" Jak uniknąć popadania w tę perwersyjną logikę?

Br. Luiz przypomniał przesłanie papieża Pawła VI, wyrażone w adhortacji apostolskiej Evangelica Testificatio - przesłanie, które bardzo dobrze pasuje do nas, braci kapucynów: czujmy się wezwani do połączenia powrotu do źródeł charyzmatu z misją oraz znakami czasów płynącymi z dzisiejszego świata pracy, zachowując ludzką solidarność i ewangeliczną wolność w różnorodności zajęć, spełnianych uczciwie i kompetentnie.

Popołudniu mogliśmy wysłuchać świadectwa trzech naszych braci w wierze i z nimi rozmawiać. Chodzi o br. Dominika Pacreau (kapłana - robotnika z Francji), Christophorusa Goedereisa (Duszpasterstwo miejskie - Niemcy) i Carmelo Saia (kapelana więziennego w Italii).

Brat Luiz Carlos Susin OFMCap. Brat z Prowincji Rio Grande do Sul, Doktor Teologii, profesor na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Rio Grande do Sul i w Wyższej Szkole Teologii i Duchowości Franciszkańskiej w Porto Alegre, Brazylia. Jest członkiem Komitetu Doradczego międzynarodowego czasopisma teologicznego Concilium, członkiem Międzydyscyplinarnej Ekipy Departamentu Konferencji zakonników w Brazylii; jest członkiem założycielem i byłym przewodniczącym Stowarzyszenia Teologii i Nauk Religiologicznych w Brazylii; sekretarz generalny Światowego Forum Teologii i Wyzwolenia. Pośród jego publikacji związanych z naszym tematem, można zacytować: A criação de Deus (Wydawnictwo Św. Pawła, 203), A vida dos outros. Ética e teologia animal (Wydawnictwo Św. Pawła 2015), a także rozdział: Trabalho, entre a bênção e a maldição. A teologia do trabalho no Compêndio da Doutrina Social da Igreja. W: Leomar Antônio Brustolin. Estudos de Doutrina Social da Igreja. Porto Alegre: EST, 2007. ss. 49-55.


icon word pdf color

Brat Christophorus Godereis, moderator naszej RPZ, mogliśmy go poznać pierwszego dnia. Po raz pierwszy spotkałem go i poznałem jego wartość kiedy jako ministrowie prowincjalni współpracowaliśmy w ramach tej samej konferencji. W owym czasie, między innymi, jego zadaniem było doprowadzenie do celu połączenia dwóch prowincji niemieckich. Obecnie jest odpowiedzialnym za "Duszpasterstwo miejskie" w samym centrum Frankfurtu nad Menem. Za chwilę to on sam wyjaśni nam o co w tym wszystkim chodzi. Oprócz wspomnianej posługi, Christophorus jest aktywny w wielu sektorach, tak na płaszczyźnie prowincji zakonnej jak i Kościoła Niemieckiego. Dziękujemu Ci, drogi Bracie, za podzielenie się z nami Twoim doświadczeniem. Będziemy go słuchać z uwagą.

Brat Dominique Pacreau jest gwardianem małej wspólnoty w Monpellier we Francji. Przed połączeniem się francuskich prowincji, Dominique był ministrem prowincjalnym braci kapucynów Prowincji Południowej Francji. Zaprosiliśmy go, aby podzielił się z nami swoim doświadczeniem "brata pracującego". Należy do grona "księży robotników", i jako taki pełni swoją posługę w podmiejskiej dzielnicy naznaczonej wielością kultur i tradycji. Uczestniczy w animowaniu "Katolickiej Akcji Robotniczej", zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i krajowej. Dominique, dziękujemy Ci za przybycie do nas i otwieramy się na to, co chcesz nam powiedzieć.

« 1 of 2 »