Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:24 PM UTC, Feb 2, 2023

Człowiek, poprzez pracę, kontynuuje dzieło Boga

Piątego dnia przed południem, zmierzyliśmy się z biblijną wizją pracy. W tym exodusie z naszych ludzkich uprzedzeń co do pracy towarzyszył nam, w swym prowokacyjnym stylu, nasz współbrat Fernando Ventura. Przytoczmy jedynie dwa jego zdania, aby "posmakować" jego myśli: "Człowiek przez swoją pracę staję się kontynuatorem i opiekunem dzieła stwórczego Boga, nie chodzi o karę, ale o bycie z..., o bycie w relacji"; "Być ludźmi z ludźmi, aby ludzie coraz bardziej stawali się ludźmi, i aby nikt nigdy nie przestał być osobą". 

Po południu nasi bracia Henryk Cisowski i Benedict Ayodi przedstawili nam naszą pracę na rzecz ubogich w różnych częściach świata, aby "nikt nigdy nie przestał być osobą".

Teraz mamy dwa dni wolne i przeznaczone na osobistą refleksję nad tym, czego wysłuchaliśmy. Ponawiamy zaproszenie do towarzyszenia nam modlitwą i nie zapomnijcie przesłać nam waszych refleksji na temat łaski pracy.

Brat Fernando Ventura OFMCap – Praca w Biblii

icon word pdf color
Brat Benedict Ayodi OFMCap – Biuro Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia
Brat Henryk Cisowski OFMCap – Dzieło Pomocy Ojca Pio - Kraków, Polska

Brat Fernando Ventura urodził się w Senhora da Hora, Matosinhos, w Portugalii, w 1959 i jest bratem kapucynem z Prowincji Portugalii. Po ukończeniu liceum studiował medycynę w Bordeaux (Francja). Powróciwszy do kraju ojczystego, wstąpił do naszego Zakonu (1986) i uzyskał licencjat z Teologii na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie, a następnie z Nauk Biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Pracował jako nauczyciel religii w szkołach średnich oraz jako wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych w Aveiro (Portugalia). Pracował duszpastersko w wielu parafiach, a także w radiu i telewizji. Był asystentem duchowym Wspólnoty Życia i Pokoju założonej dla opieki i terapii dla bezdomnych uzależnionych. Jest członkiem Europiejskiej Sieci Walki z Ubóstwem, odpowiedzialnym za założony przez siebie w 2010 Bank Mleczny 'San Tomé i Książę'. Ponadto jest odpowiedzialnym za Stowarzyszenie Alma Mater Artis zajmujące się formacją artystyczną i ludzką dzieci i młodzieży z peryferii Porto oraz innych miast Portugalii (www.amartis.pt).

Pracuje jako tłumacz symultaniczny dla Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Watykanu i Włoskiej Konferencji Biskupów.

Publikacje: Maryja w Islamie (Studium Mariologii Islamskiej) – Studium egzegetyczne 21 rozdz. Apokalipsy – Itinerarium lektury Biblii – Od samotnego ja do solidarnego my – Jesteśmy biedni ale jest nas wielu. Liczne artykuły na tematy biblijne.

Brat Henryk Cisowski urodził się w 1966 w Polsce, wyświęcony na kapłana 1993. W 1999 uzyskał licencjat z Nauk Biblijnych na Biblicum w Rzymie. Od 2002 pełni różne obowiązki powierzane mu przez Zakon, przynależąc zawsze do wspólnoty w Krakowie: sekretarz Seminarium wewnętrznego, wykładowca Pisma Świętego, 2006-2014 dyrektor Manufaktury Kapucyńskiej (produkcja i sprzedaż Balsamu Kapucyńskiego), od 2014 po dzień dzisiejszy - dyrektor Dzieło Pomocy Ojca Pio, o którym za chwilę nam opowie; jest członkiem zakonnej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia.

« 1 of 2 »