Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 4:59 AM UTC, May 7, 2021
fr. Štefan Kožuh

fr. Štefan Kožuh

RPZ VIII - początek

Drodzy bracia!

W te dni przyjeżdżają do Rzymu – do naszego Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi - bracia delegaci, aby w poniedziałek, 26-ego października, rozpocząć obrady VIII Plenarnej Rady Zakonu poświęconej tematowi „Łaska pracy".

Zapraszamy was gorąco do śledzenia rozwoju prac VIII PRZ za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ofmcap.org i bloga, gdzie będziemy was regularnie informować, przekazując ważne informacje i treści obrad VIII PRZ. Czekamy na wasze myśli i propozycje dotyczące tego tematu.

Ponieważ jest to wydarzenie bardzo ważne dotyczące animacji i odnowy naszego życia, dlatego prosimy was, aby codziennie przywoływać dla nas darów Ducha Świętego.

Dziękuję i pozostańmy w kontakcie.

fr. Štefan Kožuh
Przewodniczący Komisji Przygotowawczej

Komisja Przygotowawcza VIII RPZ – Drugie spotkanie

RZYM, Włochy - "Łaska zatrudnienia do pracy Zakonu, aby zgłębić łaskę pracy": takie hasło towarzyszyło spotkaniu komisji przygotowawczej w styczniu tego roku. W ubiegłym tygodniu przyszło nam zebrać pierwsze owoce: dokonać analizy odpowiedzi na kwestionariusz, który obiegł świat naszych wspólnot i który w niektórych z nich, zgromadzonych na kapitułach domowych, wzbudził refleksję i dialog na temat tego, w jaki sposób przeżywamy i jak lepiej możemy przeżywać łaskę pracy.

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi mogliśmy zdać sobie sprawę z różnorodności spełnianych zadań, lecz także z problemów i wyzwań towarzyszących naszemu codziennemu życiu. Postawiliśmy sobie pytanie: czy, zanurzeni w świecie rywalizacji i indywidualizmu, możemy być jeszcze znakiem poprzez darmową służbę i braterską współpracę? Dokonując syntezy otrzymanych odpowiedzi i w krótkim spotkaniu z ministrem generalnym, zrodziło się nam jeszcze inne pytanie, które każdy z nas powinien sobie codziennie stawiać: co tak naprawdę leży u podstaw tego wszystkiego, co robię? Moja samorealizacja, czy też darowanie siebie, które może się zrodzić jedynie z życia prawdziwie poświęconego Bogu i braciom?!...

W okolicach następnych Świąt Wielkanocnych ukaże się Dokument Roboczy przygotowujący mającą się odbyć w przyszłym roku VIII RPZ. W oczekiwaniu na ten dokument, który będzie odbiciem naszego przeżywania łaski pracy, a także naszego pragnienia wzrastania w niej, we wspólnotach i każdy z osobna, otwórzmy piąty rozdział naszych Konstytucji, aby ożywić nasz entuzjazm codziennej pracy w wierności i z oddaniem.

brat Štefan Kožuh, Przewodniczący Komisji Przygotowawczej

Subskrybuj to źródło RSS