Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 3:02 PM UTC, Apr 1, 2023

Sekretariat generalny

Każdego dnia wielu braci kapucynów z całego świata próbuje skontaktować się z ministrem generalnym, radnymi generalnymi lub z innymi urzędami naszej kurii generalnej, składając wnioski, zgłaszając działania, dzieląc radości i smutki z swego życia. Aby…

Archiwum generalne

Archiwum generalne przechowuje pamięć o historii Zakonu od XVI wieku do współczesności i gromadzi pisemne dowody jego działalności. Archiwum historyczne znajduje się w Rzymie przy Międzynarodowym Kolegium San Lorenzo da Brindisi przy Grande Raccordo Anulare…

Biuro Statystyki

Czemu służy Biuro Statystyki w Kurii Generalnej? Oczywiście jego celem nie jest po prostu przeliczanie wartości procentowych i danych liczbowych: statystyki raczej pomagają nam posiadać globalną wizję Zakonu, a także pomagają odpowiedzieć na niektóre pytania:…

Biuro Komunikacji

Biuro Komunikacji Kurii Generalnej Kapucynów zostało ustanowione w roku 1997. Oficjalne materiały informacyjne publikowane przez Zakon datują się jednak na wiele lat wcześniej. Biuro jest odpowiedzialne za publikację Analecta (raz do roku, zbiór oficjalnych dokumentów…

Prokura generalna

Prokuratura współpracuje w imieniu Zakonu z watykańskim Sekretariatem Stanu i wszystkimi dykasteriami Kurii Rzymskiej, z wyłączeniem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, o ile leży to w zakresie kompetencji Postulatora Generalnego. Zasadniczo większość spraw dotyczy Sekretariatu Stanu, Kongregacji…

Postulatura generalna

Postulatura jest biurem Kurii Generalnej, które zajmuje się sprawami beatyfikacyjnymi sług Bożych i kanonizacyjnymi przy Stolicy Apostolskiej. Praca ta jest wykonywana przez Postulatora Generalnego wraz z jego współpracownikami. Postulator jest mianowany przez Ministra Generalnego i…

Ekonomat generalny

Biuro ekonoma generalnego ma za zadanie nadzorowanie dóbr materialnych należących do Kurii Generalnej oraz podmiotów od niej zależnych i utrzymywać rachunkowość w harmonii z normami Kościoła, Zakonu i Państwa Włoskiego. Na podstawie rocznego budżetu przedstawionego…

Międzynarodowa Solidarność Ekonomiczna

Biuro Międzynarodowej Solidarności Ekonomicznej Kurii Generalnej istnieje jako narzędzie do łączenia zasobów wszystkich Prowincji i Kustodii Kapucyńskich na całym świecie w celu wspierania wzrostu i implantacji Zakonu Kapucynów w nowych częściach świata, szczególnie w tych…

Sekretariat Generalny ds. Formacji

W Konstytucjach Zakonu pod numerem 25,7 czytamy: «Sekretariat generalny formacji jest podstawowym organem bezpośredniej współpracy z ministrem generalnym i jego radą we wszystkim tym, co dotyczy formacji początkowej i ciągłej braci oraz ośrodków akademickich Zakonu.…

Sekretariat Generalny ds. Ewangelizacji

Sekretariat Generalny ds. Ewangelizacji, Animacji i Współpracy Misyjnej Ten sekretariat, to biuro Kurii Generalnej, ma na celu pomóc Zakonowi Kapucynów w coraz większym zwracaniu uwagi na mandat naszego Pana Jezusa do głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom…

Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia

Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia Zadania Międzynarodowe Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia (GPIC) jest stałą strukturą Zakonu Kapucynów. Głównym jego celem jest pomoc Ministrowi Generalnemu i jego Radzie w pracy nad animowaniem Zakonu…

Asystent dla Sióstr Klauzurowych

Asystent dla Sióstr Klauzurowych  Asystent dla Sióstr Klauzurowych i Instytutów agregowanych do Zakonu Kapucynów Delegat Ministra Generalnego dla Sióstr Klauzurowych i Instytutów agregowanych do Zakonu Kapucynów nie ma jako takiej władzy nad siostrami, jego zaś…

Delegat FZŚ

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) jest świeckim ruchem w Rodzinie Franciszkańskiej, składającym się głównie z świeckich, ale także z kapłanów diecezjalnych i diakonów, którzy zobowiązują się do życia Ewangelią we wspólnocie według przykładu św. Franciszka z…

Kaznodzieja Domu Papieskiego

Od 1980 roku br. Raniero Cantalamessa z prowincji Marchii jest Kaznodzieją Domu Papieskiego. Jego funkcja polega na głoszeniu w Watykanie rozważań w każdy piątek Adwenu i Wielkiego Postu, w obecności papieża, kardynałów, biskupów, prałatów i…

Przedstawiciel prawny

Przedstawicielem prawnym jest brat, który reprezentuje Kurię Generalną jako instytucję i osobę prawną, Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi i inne domy zależne od Ministra Generalnego, wobec władz cywilnych, we wszystkich niezbędnych aspektach prawnych i podatkowych, wykonując swoje obowiązki zgodnie ze wskazaniami Ministra Generalnego (art. 40…