Logo
Wydrukuj tę stronę

Kaznodzieja Domu Papieskiego

Raniero Cantalamessa Od 1980 roku br. Raniero Cantalamessa z prowincji Marchii jest Kaznodzieją Domu Papieskiego. Jego funkcja polega na głoszeniu w Watykanie rozważań w każdy piątek Adwenu i Wielkiego Postu, w obecności papieża, kardynałów, biskupów, prałatów i przełożonych generalnych zakonów. Tytuł i stanowisko kaznodziei apostolskiego pochodzą z czasów Pawła IV (1555–1559). Do tego czasu prokuratorzy generalni czterech zakonów żebraczych (dominikanie, bracia mniejsi lub franciszkanie, augustianie i karmelici) głosili kazania w Watykanie według wyznaczonej kolejności w niedziele Adwentu i Wielkiego Postu. Od pontyfikatu papieża Pawła IV kaznodzieje apostolscy byli mianowani na dłuższy czas, wybierani z różnych zakonów. Ojciec Święty Benedykt XIV, w Breve Inclytum Fratrum Minorum z 1743 r., zarezerwował ten urząd wyłącznie dla Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Kazania głoszone są obecnie w kaplicy Redemptoris Mater na Watykanie. Kaznodzieja Domu Papieskiego mieszka zaś w Kurii Generalnej Braci Kapucynów.

Więcej informacji na temat posługi br. Raniero oraz jego homilie można znaleźć na stronie internetowej: www.cantalamessa.org

Ostatnio zmieniany: środa, 26 maj 2021 22:48
Copyright: Curia Generalis Fratrum Minorum Capuccinorum
Via Piemonte, 70 - 00187 Roma, Italia, tel. +39 06 42 01 17 10 / +39 335 1641820, ofmcap.org - 1528 - 2022 webmaster