Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 11:03 AM UTC, Apr 16, 2021

Nieodzowny dar braci zakonnych dla naszej wspólnoty

Kochani bracia i drogie Siostry,

Bieżący rok podarował nam dwie szczególnie znaczące rocznice: pięćsetną rocznicę urodzin św. Feliksa z Cantalice, niewielkiego miasteczka w Dolinie Rieti, oraz trzechsetną rocznicę przyjścia na świat innego Feliksa, tego z Nikozji na Sycylii. Obydwaj przeżyli swoje powołanie jako bracia zakonni i większość swego zakonnego życia spędzili pełniąc posługę kwestarza. W swym życiu opierali się na łasce Bożej, na którą odpowiedzieli z gorliwością i pasją, traktując kwestę jako okazję do głoszenia Ewangelii z prostotą i pokorą. Kościół, wynosząc ich do chwały ołtarzy, wskazał ich jako wzorce i motywy nadziei dla ludu Bożego. O życiu i świętości brata Feliksa z Cantalice pisałem już w liście do całego Zakonu wspominając trzechsetną rocznicę jego kanonizacji...

Nieodzowny dar braci zakonnych dla naszej wspólnoty (PDF)  Nieodzowny dar braci zakonnych dla naszej wspólnoty (WORD)