Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:57 PM UTC, May 7, 2024

Reguła FZŚ obchodzi 40 urodziny

W przyszłym roku mija czterdzieści lat od publikacji Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich promulgowanej przez błogosławionego Papieża Pawła VI w liście apostolskim Seraphicus Patriarcha (24 czerwca 1978). Dlatego właśnie czterej asystenci generalni FZŚ na łamach międzynarodowego biuletynu Koinonia podjęli inicjatywę upamiętnienia tej rocznicy pod hasłem: „żyć świeckim charyzmatem franciszkańskim w dzisiejszym świecie: 40 lat po Seraphicus Patriarcha”. W pierwszym numerze opublikowanym już w połowie kwietnia bieżącego roku br. Amando Trujillo Cano TOR, porusza następujący temat: „Porwani przez Boga, poszukiwacze Chrystusa: świeccy franciszkanie i ich relacja z Bogiem".

W numerze tym czytamy że: „Wartością wyższą od godności ludzkiej jest powołanie człowieka do jedności z Bogiem. Od początku swego narodzenia, człowiek jest posłany, aby wejść w dialog z Bogiem. Człowiek istnieje jedynie w sposób prosty dla miłości Boga, który go stworzył i dzięki miłości Boga, która go podtrzymuje” (Sobór Wat. II, GS 19). Bóg jest tym, który pierwszy w swojej miłości szuka człowieka. Poszukiwanie, którego doświadcza prorok Jeremiasz jest jakby doświadczeniem uwiedzenia, któremu nie może oprzeć się serce: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś (Jer 20,7). W swoim Testamencie także święty Franciszek z Asyżu pokazuje jak jego nawrócenie rozpoczyna się z inicjatywy Boga”.

Tymi i innymi słowami brat Amando pokazuje jak Reguła FZŚ jest kontynuacją logiki, w której franciszkanie świeccy uwiedzeni miłością Boga, znajdują właśnie w niej drogę, by odpowiedzieć w Duchu Chrystusa i aby stawać się odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

Zachęcamy do lektury artykułów które zostały opublikowane na stronie www.ciofs.org.

Materiały te są przewidziane jako narzędzia do formacji permanentnej dla braci i sióstr FZŚ, a także dla asystentów duchowych. Życzymy dobrej lektury Kinonia 2017!

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 12 czerwiec 2017 21:04