Logo
Wydrukuj tę stronę

Spotkanie odpowiedzialnych za misje CENOC

Spotkanie odpowiedzialnych za misje CENOC

29 kwietnia - 3 maja 2019 r

Rzym. W miłej i braterskiej atmosferze miało miejsce spotkanie osób odpowiedzialnych (braci oraz osób świeckich) za pracę misyjną różnych prowincji CENOC. To doroczne, szóste już spotkanie, odbyło się w Kurii Generalnej Kapucynów. W spotkaniu uczestniczyli: br. Othmar Noggeler (Niemcy), br. Christoph Kurzok (Austria i Południowy Tyrol), br. Luc Vansina (Belgia), br. Aklilu Petros z Kurii Generalnej; br. Aloys Voide, br. Daniel Hug (organizator) i br. Beat Baumgartner (cała trójka ze Szwajcarii), br. Kieran Shorten i br. Patrick Flyn (Holandia), br. Philip Cutajar (Malta), br. Jonson Savarimuthu (Francja) i br. Fernando Ventura (jako tłumacz, Portugalia).

Spotkanie koncentrowało się przede wszystkim na temacie spotkania św. Franciszka z sułtanem Malikiem al-Kamilem, w mieście portowym Damietta w Egipcie, 800 lat temu. Brat Benedykt Ayodi z Kurii Generalnej (GPIC) wygłosił długie przemówienie ukazując spotkanie św. Franciszka jako źródło dialogu islamsko-chrześcijańskiego. Aby pogłębić temat, uczestnicy CENOC mieli okazję uczestniczyć w pokazie filmu „Sułtan i święty”, który opowiada historię z bardziej specyficznego, muzułmańskiego punktu widzenia.

Wszyscy uczestnicy CENOC byli pod wrażeniem autobiograficznego świadectwa Mohameda El Bachiri, który stracił żonę w ataku terrorystycznym w 22 marca 2016 r. na stacji metra Maalbeek w Brukseli. Mohamed El Bachiri napisał broszurę o tym trudnym doświadczeniu, zatytułowaną „Dżihad miłości”, w którym wyjaśnia, że ani zemsta, ani odwet nie mogą promować wolności i sprawiedliwości między religiami i grupami etnicznymi, ale tylko praca na rzecz wolności.

Mohamed El Bachiri został zaproszony przez br. Luc Vansina i to on, wraz z Barbarą Merrens i Srijin Vemae z franciszkańskiego ruchu świeckiego w Belgii, zaproponował bardzo ciekawy projekt „Zaproszenie na wspólną modlitwę”, której będzie towarzyszyło wiele innych inicjatyw dnia 4 października 2019 r. Wspólna modlitwa różnych religii o pokój, ale także dźwięk dzwonów w ich własnej diecezji. Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników CENOC.

W czwartek rano nowy minister generalny kapucynów, br. Roberto Genuin dołączył do grupy, aby podkreślić znaczenie misji dzisiaj. Animacja misyjna nie jest tylko kwestią zdobywania pieniędzy, powiedział br. Roberto, i dlatego w naszym świecie musimy myśleć innymi kategoriami niż miało to miejsce w przeszłości. Nastąpiło bowiem – jak mówił Generał – swoiste przesunięcie w zaangażowaniu misyjnym z prowincji północnych na prowincje południowe oraz z aktywności misyjnej duchownych na osoby świeckie.

Zgromadzenie przeanalizowało także projekty finansowe i solidarnościowe Kurii Generalnej. Informacje zostały przedstawione przez br. Aklilu. Później przedstawiciele różnych prowincji kapucyńskich dzielili się rocznymi sprawozdaniami z działalności misyjnej. W kolejnej sesji uczestnicy omówili temat: Jaki jest nasz cel na przyszłość? I wreszcie (nie mniej ważne): Czy jesteśmy gotowi do pracy ze świeckimi?

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania CENOC wyrazili przekonanie, że ważne jest kontynuowanie tych spotkań na przyszłość.

Beat Baumgartner

Ostatnio zmieniany: czwartek, 23 maj 2019 15:50
Copyright: Curia Generalis Fratrum Minorum Capuccinorum
Via Piemonte, 70 - 00187 Roma, Italia, tel. +39 06 42 01 17 10 / +39 335 1641820, ofmcap.org - 1528 - 2022 webmaster