Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Instytut Historyczny Kapucynów

Nowości książkowe z 2019 r.
Jesień

05 logoInstytut Historyczny Kapucynów jest instytucją naukowo-badawczą zajmującą się badaniami historycznymi i studiami nad franciszkanizmem, w szczególności reformą kapucynów (XVI wiek) w różnych jej wymiarach, pogłębiającą jej wymiar historyczny, doktrynalny, duchowy i ikonograficzny.

Każdego roku pod opieką Instytutu wydawane są publikacje dotyczące naszej duchowości i dokumentujące naszą historię.

W związku z tym formacyjnym walorem publikacji pragniemy co roku regularnie informować naszych współbraci na całym świecie o nowościach publikowanych przez Instytut.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Instytutu Historycznego Kapucynów, na której znajdują się wszystkie informacje i szersze opisy publikacji w języku włoskim - www.istcap.org .

Gabriele Della BaldaGabriele Della Balda, Una carezza di Dio. Vita del Beato Solanus Casey, cappuccino statunitense (Życie błogosławionego Solanusa Caseya, kapucyna z Ameryki) Bibliotheca ascetico-mystica, 15. Rzym, Istituto Storico dei Cappuccini, 2019.

Brat Solanus Francis Casey (1870–1957) przez czterdzieści lat sprawował skromną posługę furtiana w klasztorach, w których mieszkał. Był jednak w stanie przekształcić to zadanie w serdeczną posługę dla wszystkich potrzebujących. U jego drzwi cierpiący zawsze znajdowali kochającego ojca duchownego, gotowego słuchać i dzielić ciężar ich cierpień. Wszyscy chcieli się z nim spotkać, ponieważ potrafił obudzić nadzieję nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie brakowało nawet licznych uzdrowień fizycznych, a wielu jeszcze za jego życia widziało w nim osobę, która wstawiała się za nimi do Boga. Zawsze pokorny i prosty kapłan kapucyn, w każdym okresie życia szukał tylko chwały Bożej. Solanus Casey został beatyfikowany 18 listopada 2017 r. w Detroit (USA). Teraz jest to dla całego Kościoła jednocześnie wzorem codziennej i heroicznej świętości. Jego świadectwo pokazuje nam, jak wielki Bóg, działający w świętych, jest każdego dnia u naszego boku.

Zobacz opis książki w języku włoskim na stronie Instytutu - http://www.istcap.org/component/k2/bam-15.html

Sidney Damasio MachadoSidney Damasio Machado, L’“Altissimo” e il “Santissimo”. Studio semantico simbolico di due termini chiave degli “Scritti” di san Francesco d’Assisi („Najwyższy” i „Najświętszy”. Semantyczne i symboliczne studium dwóch kluczowych terminów „Pism” św. Franciszka z Asyżu), Bibliotheca seraphico-capuccina, 107, Rzym 2018.

Charyzmatyczny charakter, skuteczny ewangelizator, śpiewak dobroci Pana, Franciszek z Asyżu nadal pociąga mężczyzn i kobiety z całego świata, pokonując bariery czasowe, kulturowe, religijne i polityczne. Wieloaspektowa osobowość budzi zdziwienie i inspiruje wielu do pójścia drogą pojednania z naturą, z innymi, z Bogiem i ze sobą. Jak wytłumaczyć znaczenie i trwałość tych wypowiedzi? Pytanie wymaga różnych odpowiedzi, ale wszystkie są ukierunkowane na moc języka złożonego z modlitwy, poezji, gestów i symboli. Ten tom, analizując wyobraźnię Franciszka z rygorem metodologicznym, podkreśla symbolikę przestrzenną, obecną w jego mowie, pozwalając czytelnikowi w jakiś sposób przeniknąć mistyczne doświadczenie człowieka, który stał się biedny, pokorny i braterski, i postawić się z Nim w obecności najwyższego i najświętszego Boga, który stał się dla nas biedny i pokorny.

Zobacz opis książki w języku włoskim na stronie Instytutu - http://www.istcap.org/component/k2/bsc-107.html

Doctor ApostolicusDoctor Apostolicus. San Lorenzo da Brindisi e lo Studio Teologico Laurentianum di Venezia. Atti della giornata di studio a 50 anni dall'Affiliazione alla PUA (Doktor Apostolicus. Święty Wawrzyniec z Brindisi i Studium Teologiczne w Wenecji. Akta z sympozjum), Wenecja, 15 października 2018 r., pod redakcją Alessandro Carollo (Varia, 31), Rzym 2019.

Ten tom zawiera konferencje z sympozjum poświęconego św. Wawrzyńcowi z Brindisi (Wenecja, SS. Redentore, 15 października 2018 r.), zorganizowanego przez Międzyprowincjalne Studium Teologiczne Laurentianum. Inicjatywa ta wpisuje się w szerszy kontekst obchodów, które kapucyni weneccy organizowali z okazji Roku Wawrzyńca (21 lipca 2018 r. - 21 lipca 2019 r.) ogłoszonego przez Ministra Generalnego Zakonu, br. Mauro Jöhri, ku upamiętnieniu 400. rocznicy śmierci Świętego (1559–1619), który wraz ze św. Antonim z Padwy i św. Bonawenturą z Bagnoregio jest częścią wąskiej grupy franciszkanów, którzy zostali ogłoszeni „Doktorami Kościoła”. Tom został opublikowany w przededniu Międzynarodowej Konferencji poświęconej Wawrzyńcowi, która odbyła się w klasztorze Kapucynów w Wenecji w dniach 17-19 października 2019 r.

Zobacz opis książki w języku włoskim na stronie Instytutu - http://www.istcap.org/component/k2/varia-31.html

Franciscus Rubeus de ApponianoFranciscus Rubeus de Apponiano, Quaestiones praeambulae et Liber primus Sententiarum ex Chig code. B.VII.113 Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, wydanie krytyczne pod opieką Nazareno Mariani OFM (Varia, 30), Rzym 2019.

Francesco Rossi urodził się w Appignano (Ascoli Piceno) około 1290 roku, a działał do połowy XIV wieku i znany jest również pod imieniem Francesco della Marca. Należał do Zakonu Braci Mniejszych i był uczniem bł. Jana Dunsa Szkota. Wykładał na Uniwersytecie Paryskim i pozostawił kilka pism filozoficznych (Quaestiones super Metaphysicam; Sententia et compilatio super libros Physicorum Aristotelis) oraz z dziedziny teologii. Chociaż popierał ministra generalnego Michele da Cesena, pisząc przeciwko papieżowi Janowi XXII Improbatio contra libellum domini Iohannis (Grotafferrata 1993) i musiał przejść przesłuchanie, po którym odwołał niektóre swoje tezy, zrehabilitował się jednak w późniejszym nauczaniu. Tradycja scholastyczna nadała mu honorowy tytuł Doktora Succinto.

Francesco da Appignano komentował księgi sentencji Piotra Lombardo. Obecne wydanie krytyczne proponuje tekst napisany przed rokiem 1328 i przekazany został przez jednego z jego uczniów, brata Guglielmo da Rubiò, na podstawie rękopisu B.VII. 113 ze zbioru Chigiano z Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej.

Zobacz opis książki w języku włoskim na stronie Instytutu - http://www.istcap.org/component/k2/varia-30.html

Ostatnio zmieniany: środa, 18 grudzień 2019 02:54