Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Sep 26, 2022

Maryjny Adwent

Wywiad z br. Raniero Cantalamessa OFMCap

Nie można „latać bez skrzydeł”. Parafrazując Dantego Alighieri, brat Raniero Cantalamessa w wywiadzie dla „L'Osservatore Romano” wyjaśnia temat „Znaleźli dziecko z Maryją, Jego Matką (Mt 2,11)”, wybranym na trzy kazania głoszone w piątki Adwentowe w Watykanie, w kaplicy Redemptoris Mater, w obecności papieża.

Dlaczego wybór poświęcić kazania Matce Bożej?

Od czasów św. Jana Pawła II, dokładnie od momentu publikacji jego encykliki Redemptoris Mater, nie poświęciłem cyklu kazań właśnie Matce Bożej. Wydawało mi się, że nadszedł czas, aby umieścić Maryję ponownie w centrum naszych chwil refleksji w kaplicy, która kiedyś nosiła tytuł Matilde, który to tytuł został zmieniony zaraz po publikacji wspomnianej encykliki, i od tego czasu jest to kaplica Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela. Ale są też inne, głębsze powody. Klimat ekumeniczny, w którym żyjemy i który motywuje tak wiele inicjatyw papieża Franciszka, pozwala nam uczynić Matkę Bożą spoiwem jedności, a nie podziału między chrześcijanami różnych wyznań. W moich kazaniach staram się rzucić światło na ten istotny rdzeń kultu Maryi, który jednoczy wszystkich wierzących w Chrystusa. Jądro to polega na mówieniu o Maryi, poczynając od Pisma Świętego i od dogmatu Soboru w Efezie z 431 r., który ogłosił Ją „Matką Bożą” (Theotokos). Ten tytuł zawiera całą wielkość Maryi i powód Jej czci. W Redemptoris Mater św. Jan Paweł II podkreślał w szczególności tytuł Maryi jako „pierwszej wierzącej”, tej, która „kroczyła w wierze”, a teraz jest „naszą Matką w wierze”. Jest to sposób mówienia o Maryi, w którym nasi bracia protestanci mogą czuć się z nami w jedności ze swoją duchowością.

Jak możemy kroczyć drogami życia w towarzystwie Maryi?

Liturgia adwentowa przygotowuje nas na Święta Bożego Narodzenia za pośrednictwem trzech postaci: Izajasza, Jana Chrzciciela i Maryi; prorok, który z daleka ogłosił narodziny Emmanuela, prekursora, który wskazał go światu jako Baranka Bożego i Matki, która nosiła go w swoim łonie. Maryja jest jedyną, która nie obchodziła Adwentu, ale żyła nim w swoim ciele. Jak każda kobieta w ciąży - i ona w wyjątkowy sposób w historii - wie, co to znaczy żyć „w oczekiwaniu”. Jej spojrzenie było bardziej skupione na tym, co wewnątrz niż na zewnątrz, w tym jest żywą ikoną kontemplacyjnego Kościoła. W zgiełku nieokiełznanego konsumpcjonizmu, który teraz charakteryzuje nasz współczesny czas, Maryja cicho przypomina światu, że nie ma Bożego Narodzenia bez Jezusa, że Boże Narodzenie, które przygotowuje się do sekularyzacji Zachodu, jest świętem bez obchodzącego urodziny, a zatem smutnym spotkaniem. Twarze ludzi dzień po Bożym Narodzeniu są żywym dowodem na to, że to nie rzeczy mogą uczynić szczęśliwym człowieka. Z Jezusem nawet najmniejsze dary dodają radość do radości; bez Niego stworzone rzeczy, to „pęknięte cysterny, które nie zawierają wody”, powiedziałby prorok Jeremiasz.

Jaka była rola Maryi w narodzinach Kościoła?

Wspominając nieprzerwaną tradycję, szczególnie żywą w Kościele łacińskim, Maryja zostaje ogłoszona przez Sobór Watykański II „figurą Kościoła”. Ojcowie nauczali, że to, co jest powiedziane o Maryi, jest ogólnie prawdą powszechną dla całego Kościoła, ale i dla każdej duszy. Inne obrazy, za pomocą których wyraża się ta intymna relacja, to Maryja „pierwszym członkiem komórka Kościoła” lub „Kościół w jego rodzącym się stanie”, albo mówiąc jeszcze inaczej „lustro Kościoła”.

Czy Adwent jest czasem maryjnym?

W centrum Adwentu, jak w każdej porze roku liturgicznego, jest Chrystus jako pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Adwent jest czasem chrystologicznym i trynitarnym, ale jest także mariologiczny w tym sensie, że tajemnica Wcielenia, która jest w centrum tego czasu, została w niej zrealizowana. Nawet Słowo Boże, które towarzyszy nam w czasie Adwentu i Bożego Narodzenia, prawie zawsze postrzega Ją jako głównego bohatera tego czasu. Maryja, powiedział św. Bernard, jest „bramą, przez którą Bóg wszedł na świat i jest teraz bramą, przez którą możemy wejść do Boga”. Kto pragnie łaski a nie wzywa wstawiennictwa Maryi - mówi Dante Alighieri – ulega złudzeniu, że «chce latać bez skrzydeł».

Autor wywiadu: Nicola Gori

Źródło - Osservatore Romano

http://www.osservatoreromano.va/it/news/avvento-mariano

Pobierz Katechezy Adwentowe 2019 autorstwa br. Raniero Cantalamessa OFMCap

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Avvento mariano

Ostatnio zmieniany: wtorek, 31 grudzień 2019 14:51