Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 11:32 AM UTC, Mar 23, 2023

Spotkanie europejskich ponowicjuszy kapucyńskich

Ponowicjusze i studenci kapucyńscy z Europy spotkają się po raz drugi w Rzymie, w naszym Kolegium Międzynarodowym, w dniach 24-28 lipca 2022 roku. Pierwsze, podobne spotkanie, odbyło się w 2018 r. Określano je wówczas mianem „Konwokacji”. Przewiduje się, że tym razem udział weźmie około dwustu braci, pozostających w formacji początkowej. Zgodnie z programem, konferencję wprowadzającą wygłosi Minister generalny i wskaże priorytety, jakie kapucyni muszą sobie wyznaczyć w Europie, aby budować swoją przyszłość. Planowane są również inne prelekcje na temat Ratio formationis oraz niektórych doświadczeń braterstwa i misji. Dwa dni będą przeznaczone na pielgrzymki, do Rzymu i do Asyżu.

Termin „Konwokacja” wskazuje, że spotkanie nie ma być zjazdem szkoleniowym, choć nie zabraknie treści formacyjnych, ale przede wszystkim spotkaniem, które ma służyć wspólnemu poznaniu się i wzrastaniu we wzajemnych relacjach, jednym słowem, ma służyć doświadczeniu braterstwa. Tylko bowiem na fundamencie praktycznego braterstwa można solidnie oprzeć projekty Zakonu, dotyczące przyszłości kapucynów w Europie.

Ostatnio zmieniany: wtorek, 05 lipiec 2022 08:14