Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 11:27 AM UTC, Mar 22, 2023

Nasze życie jako kapucyni

Sieci społecznościowe to przestrzenie lub struktury utworzone w Internecie w celu ułatwienia kontaktów w oparciu o wspólne zainteresowania lub wartości. Dzięki nim szybko powstają relacje między osobami lub firmami, bez uwzględnienia hierarchii lub ograniczeń fizyczno-czasowych. 

Sieci społecznościowe pomogły ludziom być w stałym kontakcie, tworzyć relacje poza czasem i przestrzenią, a dla firm i organizacji dały możliwość reklamy i spotkań online. Niewiele osób wyobrażało sobie, że sieci społecznościowe będą miały taki wpływ na nasze życie jak dzisiaj. Chęć łączenia się z innymi ludźmi z dowolnego miejsca na świecie sprawiła, że ludzie i organizacje są coraz bardziej zanurzone w sieciach społecznościowych.

Chociaż prawdą jest, że dzięki temu świat połączył się ze sobą w bezprecedensowym tempie, to jednak powstała konieczność posiadania w naszych rękach narzędzia, którego często musimy nauczyć się właściwie używać.

Kościół i Zakon są otwarci na korzystanie z sieci społecznościowych, wiedząc zarazem, że pociąga to za sobą ogromne wyzwania dla naszego życia, ale rozumiejąc też, że zanurząc się w tym nowym świecie (nowym kontynencie), nie możemy stracić z oczu naszej misji i tożsamości. Nasze Konstytucje dają nam ważne wytyczne dotyczące korzystania z tych nowych technologii, a tym samym z obecnych mediów społecznościowych:

“Środki społecznego przekazu przyczyniają się do rozwoju osoby i rozszerzania królestwa Bożego. Ich dobór i używanie wymagają dojrzałego osądu i powściągliwości, tak aby unikać wszystkiego, co jest sprzeczne z wiarą, moralnością i z życiem konsekrowanym. " (Konst. 96, 1).

 Kościół i Zakon wielokrotnie zapraszają nas do wejścia w ten nowy świat w sposób odpowiedzialny i z konkretnymi kryteriami, które są niczym innym jak tylko głoszeniem Słowa Bożego i duszpasterskim stawianiem czoła tym nowym przestrzeniom ewangelizacji. Zachęcają nas do wejścia, poznania i refleksji nad tymi nowymi cyfrowymi przestrzeniami, aby dobrze wykorzystać je jako narzędzia ewangelizacji.

Ale nie możemy zapomnieć o wyzwaniach, które wiążą się z wejściem w ten świat. Chciałbym opowiedzieć o dwóch konkretnych i zawsze obecnych wyzwaniach, które mają dla mnie ogromne znaczenie.

Wyzwania związane z mediami społecznościowymi 

Wyzwanie dla tożsamości - Wolność: wiemy, że sieci społecznościowe dają nam świetne pole do robienia wielu rzeczy, umożliwiając wolność wypowiedzi na szerszym polu niż w rzeczywistym życiu.  

W rezultacie możesz wyrazić siebie lub zaprezentować się tak, jak chcesz, nie martwiąc się o kryteria lub opinie osób po drugiej stronie ekranu.  

W sieciach społecznościowych praktycznie nie ma ograniczeń, z wyjątkiem polityki prywatności firmy (sieci społecznościowe), do której należysz. 

Kryteria tych wytycznych są często sprowadzone do prostych praw komunikacyjnych (zwykle słabych) danych regionów lub zwykłych opinii handlowych.

 Do dziś pojęcie wolności w sieciach społecznościowych jest nadal problemem i wciąż jest dyskusyjne. 

Na przykład wiadomość o młodym mężczyźnie z Buffalo, który w maju 2022 roku był w stanie nadawać na żywo, kiedy wszedł do supermarketu, aby zabić 10 osób.

Krótko mówiąc, w sieciach społecznościowych można obejść zachowania społeczne, do których jesteśmy przyzwyczajeni w codziennym życiu społecznym.

W wyniku nadużywanej koncepcji wolności w sieciach społecznościowych pojawił się moralny problem, jest nim "podwójna tożsamość". Oznacza to, że można zaprezentować się w inny sposób niż w rzeczywistości, co często ma poważne konsekwencje dla danej osoby i dla tych, którzy się z nią stykają.

Najważniejszymi zagrożeniami nadużywania sieci społecznościowych są, oprócz uzależnienia, dostęp do nieodpowiednich treści, nękanie lub utrata prywatności. W ten sposób w sieciach można uzyskać dostęp do treści pornograficznych i pełnych przemocy lub przesyłać wiadomości rasistowskie, skłaniające do anoreksji, podżegające do samobójstwa lub popełniania przestępstw (zabronione wyścigi samochodowe). 

„Istnieje również ryzyko tworzenia fikcyjnej tożsamości wzbogaconej o nieprawdziwe informacje, samooszukiwanie się lub fantazjowanie. Pomieszanie między intymnym, prywatnym i publicznym jest ułatwione”. (Becoña, E. 2006). Uzależnienie od nowych technologii. Vigo: Nova Galicia, Editions).

 Infobesity – nadmiar informacji

W ostatnich latach rozwinęła się teoria antropologiczna mówiąca o nasyceniu informacjami, na które jesteśmy narażeni każdego dnia w tej wysoce zdigitalizowanej kulturze. Jest to "Infobesity" czyli przeciążenie informacyjne. Zjawisko to zwykle występuje, gdy ilość lub intensywność informacji przekracza ograniczoną zdolność człowieka do refleksji nad nimi lub przetwarzania tych informacji.  

Zwykle tego typu sytuacje występują dziś w sieciach społecznościowych, w których pojawia się mnóstwo informacji wizualnych, pisemnych, głosowych o zdarzeniach, które często znajdują się tysiące kilometrów od nas, negatywnych komentarzy (hejterzy) lub po prostu zniekształconych lub niepewnych informacji (fake news).

Ta obfitość informacji (często bezużytecznych, niepoprawnych lub niekompletnych) i biologiczna granica ich przetwarzania wywołują w człowieku szereg reakcji, takich jak lęk, dezinformacja, izolacja. Z drugiej strony ludzie wierzą, że wymóg nowoczesnej komunikacji nakłada na nich obowiązek dzielenia się wszystkim, co robią, myślą i mówią, nie zdając sobie sprawy, że naruszają w ten sposób swoją wolność, intymność, a nawet swoją tożsamość.

Jak powinniśmy się zachowywać jako kapucyni w nowych przestrzeniach cyfrowych?

Prywatność: Przede wszystkim ważne jest pogłębienie aspektu, który jest stały w sieciach społecznościowych i nazywany jest "personalizmem". Wiemy, że "profile" w sieciach społecznościowych są osobiste i możemy z nimi robić, co chcemy. W tym aspekcie musimy jasno powiedzieć, że chociaż te przestrzenie są osobiste, należymy do instytucji i mamy misję pokazania światu stylu życia, charyzmy. Dlatego naszym sposobem przedstawiania się w tym świecie jest bycie braćmi mniejszymi, ponieważ naszym celem bycia w tych cyfrowych przestrzeniach jest ewangelizacja i świadectwo naszego życia. W ten sposób unikniemy, w wielu przypadkach, przekształcania sieci społecznościowych w miejsca ucieczki, a zamiast tego uczynimy je miejscem spotkań.

Jacy jesteśmy: Nasz sposób życia opiera się na życiu świętą Ewangelią przez cały czas, nawet w tych nowych przestrzeniach cyfrowych, które dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszej obecności. Nasza obecność w tych przestrzeniach nie ma innego celu, jak tylko ukazanie naszego sposobu życia poprzez świadectwo i bycie braćmi. 

W sieciach społecznościowych zawsze starajmy się nawiązywać przejrzyste relacje, które realizują ewangeliczne braterstwo i ukazywać światu naszą drogę bycia mniejszymi, ludźmi pokoju, poprzez nasze publikacje, słowa i czyny.

Braterstwo: w centrum naszego stylu życia jest bycie braćmi, dlatego nasze wspólnoty odgrywają bardzo ważną rolę w sposobie, w jaki prowadzimy nasze komunikatory społecznościowe. Stąd ważne jest również, aby w razie potrzeby słuchać rad i opinii na temat sposobu, w jaki zarządzamy tymi przestrzeniami.

Ostatnia propozycja: wirtualny krużganek

Wiemy, że nasze życie ma wymiar wewnętrzny i kontemplacyjny, dlatego często musimy ograniczać nasze publikacje i przestrzenie, z którymi wchodzimy do sieci społecznościowych, ponieważ chociaż mamy możliwość publikowania tego, co chcemy, zawsze dobrze jest szanować pewne przestrzenie, które muszą pozostać tylko w naszych braterskich wspólnotach. Pamiętajmy, że naszym celem jest dawanie świadectwa, myślenie i troska o maluczkich królestwa niebieskiego. W naszym codziennym życiu zawsze powinny istnieć te wirtualne krużganki odłączone od sieci i przeżywane w intymności naszych serc i wspólnot.