Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:51 PM UTC, Apr 18, 2024

Asyż: inauguracja wystawy Ewangelia i nic innego

W wigilię święta poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu, 23 maja 2023 r., z udziałem ponad stu osób, głównie zakonników z różnych rodzin franciszkańskich, zainaugurowano wystawę Ewangelia i nic innego usytuowaną w krużgankach Sykstusa IV w Świętym Konwencie.

Wydarzenie wpisało się w obchody osiemsetlecia zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej bullą Solet annuere ogłoszoną przez papieża Honoriusza III w 1223 r.

Jak wyjaśnił kustosz fr. Marco MORONI, wystawa jest wspólnym dziełem kilku współbraci ze Świętego Konwentu i składa się z około dwudziestu tablic ze zdjęciami i podpisami przetłumaczonymi również na język angielski i hiszpański. Nawiązuje do niektórych tematów zawartych w Regule i daje możliwość poznania życia franciszkanów, którzy do dziś mają tę samą Regułę jako podstawę własnej egzystencji i tożsamości. Tematy ubóstwa, bycia mniejszym, pracy, misji, braterstwa itp. zostały przedstawione w taki sposób, by mogły być użyteczne nie tylko dla samych zakonników, ale także dla wszystkich, którzy pragną poznać i żyć według duchowości św. Franciszka.

Celowo krótkie podpisy zostały przygotowane z myślą o licznych osobach zwiedzających bazylikę, by w ograniczonym czasie mogli zapoznać się z cenną treścią Reguły. Ekspozycja będzie prezentowana do końca roku i można ją zwiedzać w godzinach otwarcia bazyliki. W celu szerszego rozpowszechnienia wystawy w innych klasztorach franciszkańskich wystarczy poprosić organizatorów o udostępnienie plików do wydrukowania poszczególnych plansz.

Całość zbioru niejako prowadzi do wymownego miejsca w bazylice górnej, gdzie w absydzie wystawiony jest oryginał bulli papieża Honoriusza III. Jest to przedmiot o fundamentalnym znaczeniu historycznym, przechowywany przez braci ze Świętego Konwentu jako cenna relikwia, która wyszła spod rąk św. Franciszka i w której zebrał on to, co nazwał „rdzeniem Ewangelii”. Ewangelia i nic innego – oto synteza franciszkańskiego przesłania.

 

EXPO 2

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 12 czerwiec 2023 08:43