Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:17 AM UTC, Jun 12, 2024

Br. Bruno Tröndle (1947-2023)

Rankiem 13 września 2023 r. nasz brat Bruno Tröndle zmarł w domu opieki St. Katharina w Werne w wieku 77 lat. Dzień wcześniej opuścił szpital w Werne, gdzie przebywał przez dwa ostatnie tygodnie. Wspominamy go, bo pracował kiedyś w Kurii generalnej. 

Bruno Tröndle urodził się w Bad Säckingen, w południowej Badenii, jako syn gospodyni domowej Hannelore Tröndle. Jego ojciec był francuskim żołnierzem z Hanoi. W latach 1953-1960 Bruno uczęszczał do szkoły podstawowej w Laufenburgu i już tam nawiązał kontakt z kapucynami w Bad Säckingen. We wrześniu 1966 r. przybył do postulatu w Stühlingen, aby przygotować się do wstąpienia do Zakonu Kapucynów. Po roku nowicjatu został przeniesiony do naszego klasztoru studiów w Münster, gdzie powierzono mu obowiązki kucharza, zakrystiana i furtiana. W styczniu 1972 r. br. Bruno złożył profesję wieczystą  w powierzonym kapucynom kościele parafialnym Świętego Krzyża w Bad Säckingen.

Pracował dwa razy w Rzymie, w latach 1982-1989 i 1994-1998, a w międzyczasie przez pięć lat pełnił posługę przy furcie w naszym Citykloster Liebfrauen we Frankfurcie nad Menem, gdzie był ponownie zaangażowany w duszpasterstwo artystów, podobnie jak w Münster. Jako furtian Kurii generalnej w Rzymie, brat Bruno miał wiele kontaktów z braćmi, przełożonymi zakonnymi, a także biskupami z całego świata, zwłaszcza z krajów misyjnych, którzy przyjeżdżali wielokrotnie do Rzymu, aby przedyskutować najróżniejsze kwestie z Zarządem generalnym Zakonu. Jako przyjacielski furtian dał się poznać braciom na całym świecie, a na kapitułach generalnych i innych spotkaniach doskonale wykorzystywał swoje umiejętności kelnerskie w refektarzu i podczas wieczornych rekreacji. Miał również kontakty z Watykanem, więc udawało mu się zdobywać bilety na audiencje papieskie lub listy gratulacyjne od Ojca Świętego dla wielu przyjaciół i znajomych. Jeszcze dzisiaj w Kurii generalnej wciąż mówi się o bracie Bruno, „jako sympatycznym furtianie z Niemiec". 

W 1998 r. brat Bruno powrócił do swojej Prowincji, do naszego klasztoru w Münster, aby ponownie podjąć zadania furtiana. Kontynuował także swoje liczne kontakty z artystami i aktorami. Na początku XXI wieku przez pewien czas przebywał we Frankfurcie Liebfrauen, ale wkrótce powrócił do Münster. Już wówczas podupadał na zdrowiu. W miarę swoich możliwości, od czasu do czasu, obsługiwał furtę. Przez ostatnie lata życia przebywał w klasztornej infirmerii. 

Z chrześcijańskim smutkiem, ale przede wszystkim z wdzięcznością i nadzieją na nowe życie w wiecznej chwale Boga, żegnamy naszego brata Bruno i powierzamy go modlitwom wszystkich, którzy go znali, byli mu bliscy i cenili go. Dziękujemy Ci, Bracie Bruno, za Twoje życie.

Ostatnio zmieniany: środa, 27 wrzesień 2023 14:21