Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:57 PM UTC, May 7, 2024

Europejskie spotkanie formatorów 2024

W dniach od 22 do 26 stycznia 2024 r. formatorzy różnych grup formacyjnych (od postulatu po domy studiów teologicznych, z udziałem niektórych animatorów powołaniowych) z całej Europy spotkali się w naszym Kolegium Międzynarodowym w Rzymie. W pracach uczestniczyło około 60. braci, którym towarzyszyli radny generalny, br. Maurizio Placentino oraz ministrowie prowincjalni br. Angelo Borghino (Lombardia) i br. Ivan Scicluna (Malta). 

Popołudnie w poniedziałek 22 stycznia i poranek we wtorek 23 stycznia były animowane przez profesor Emanuelę Zurli, filozofa, psychologa i biblistę, wykładowcę PUG, która podjęła temat konferencji: Narodzić się w pełni dla siebie. Towarzyszenie w dojrzewaniu osobistego powołania przez pomoc Pisma Świętego, psychologii i łaski. Profesor przedstawiła studium biblijnej sceny walki Jakuba, podkreślając dynamikę procesu ludzkiego dojrzewania i proponując braciom  odpowiedzialnym za formację szereg refleksji; wykład ten został przyjęty z dużym uznaniem przez uczestników. We wtorek po południu odbyły się interesujące warsztaty dramy biblijnej, które pozwoliły doświadczyć innego sposobu "czytania" Pisma Świętego.

Środa była poświęcona pielgrzymce do Fontecolombo i Greccio, którą uczestnicy przeżyli jako intensywny impuls duchowości i braterstwa. 

W czwartek, 25 stycznia, odbył się okrągły stół, animowany przez br. Roberto Pasoliniego (OFMCap), prof. Donatellę Forlani i br. Alceo Grazioli (TOR). Pytania, które pojawiły się na zakończenie okrągłego stołu, były przedmiotem dyskusji po południu w grupach, w których zorganizowali się formatorzy.

Piątek upłynął na pracy w grupach językowych i dzieleniu się w auli ewaluacją kursu oraz propozycjami na najbliższą przyszłość.

Oprócz braterskiej wymiany doświadczeń, spotkanie było okazją do refleksji nad procesami formacyjnymi naszego Zakonu w Europie i do dalszego tworzenia przestrzeni współpracy w formacji początkowej do naszego życia kapucyńskiego.

 

Flickr

Incontro Formatori Europa 2024

Ostatnio zmieniany: wtorek, 13 luty 2024 18:35