Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 11:03 AM UTC, Apr 16, 2021

Kapituła przywołuje Ducha Świętego na czas prac kapitulnych

Rzym. Pierwszym ważnym momentem programu Kapituły w dniu dzisiejszym była celebracja Eucharystii, której jak już powiedzieliśmy przewodniczył Arcybiskup Andrés Stanovnik, nasz współbrat. Tego ranka po Eucharystii, bracia ponownie zebrali się w Kaplicy, aby rozpocząć pracę. Tutaj został przywołany Duch Święty hymnem "Veni Creator Spiritus" zaintonowanym przez Ministra generalnego Mauro Jöhri. Natychmiast po tym Kapituła, śpiewając litanię do wszystkich świętych, procesyjnie opuściła kaplicę w kierunku Auli Magna, gdzie Minister intronizował Księgę Ewangelii i ogłosił formułę obrzędową: "Bracia, oficjalnie otwieram 85o Kapitułę generalną Braci Mniejszych Kapucynów".

W chwilę po tym podano ogłoszenia techniczne dotyczące korzystania ze sprzętu przygotowanego dla kapitulnych: słuchawek do tłumaczeń na różne języki, tabletów, informacji logistycznych itp. Następnie wyczytano imiennie każdego z obecnych w sali. Po tym Minister zobrazował obecnym pewne zmiany wprowadzone do Regulaminu Kapituły, po wejściu w życie nowych Konstytucji, i zaproponował kapitulnym ich zatwierdzenie. Głosowanie dokonuje się przez podniesienie ręki; proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Biorąc pod uwagę różnorodność językową oraz zróżnicowanie pochodzenia uczestników, konieczna jest praca w podziale na cetusy, grupy lub obszary językowe. Skład każdego z cetusów jest ustalany w zależności od konferencji, do której należy, ale także w zależności od języka lub z innych powodów. W ten sposób, po opuszczeniu auli około południa, kapitulni zebrali się ponownie w oddzielnych salach: tam się rozpoznali, aby utworzyć własny cetus. Następnie przewidziano powołanie przewodniczącego, sekretarza oraz nominację kandydata do Rady Prezydium Kapituły.

Kiedy po południu kapitulni spotkają się w Auli Magna, skład poszczególnych cetusów zostanie uzupełniony i podany do wiadomości zgromadzenia, następnie przejdzie się do formacji pozostałych struktur kapitulnych (Rada prezydium, moderatorzy, sekretariat, skrutatorzy. Itd.)

Galeria zdjęć:

Video:

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 27 sierpień 2018 20:27