Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 11:03 AM UTC, Apr 16, 2021

Nierozłączne potrójne imię

Rzym, 29 sierpnia. Jest to trzeci dzień Kapituły generalnej braci Kapucynów. Program przewiduje dwa ważne momenty: relację ekonomiczną i liturgię Eucharystyczną, której przewodniczy Arcybiskup José Rodriguez Carballo, sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Pierwsza część przedpołudnia poświęcona była wysłuchaniu raportu ekonomicznego ekonoma generalnego Zakonu br. Alejandro José Nuñes Ennabe. Młody ekonom, pochodzący z Ameryki Środkowej, przypomniał na początku sprawozdania, że ekonomia Zakonu musi charakteryzować się przejrzystością, ta natomiast musi weryfikować nasze życie osobiste i braterskie, oraz zwrócił uwagę na współodpowiedzialność wszystkich braci za zarządzanie dobrami Zakonu. Tekst sprawozdania jest wyraźnie podzielony na trzy części: pierwsza część określa organizację ekonomatu generalnego, wraz z jego różnymi organami, domami i instytucjami, systemem księgowości i zarządzaniem biurem. Druga część, poświęcona jest sprawom ekonomiczno-administracyjnym sześciolecia. Wreszcie, część trzecia zawiera zalecenia na najbliższe lata. Brat Alejandro zaprezentował swoją relację w sposób jasny i kompetentny, przedstawiając liczby za pomocą schematów i wykresów wyświetlanych na ekranie w postaci prezentacji PowerPoint. Na koniec, gorące oklaski kapitulnych podkreśliły poprawność sprawozdania i aprobatę dla jego pracy.

Następnie po sprawozdaniu ekonomicznym, był czas wspólnej Eucharystii koncelebrowanej przez kapitulnych, której przewodniczył  65-letni, pochodzący z Hiszpani Arcybiskup José Rodriguez Carballo, sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sprawował on także urząd Ministra Generalnego Braci Mniejszych w latach (2003-2013), przed nominacją do obecnego urzędu. Dzisiejsza liturgia przypomina męczeńską śmierć  św. Jana Chrzciciela. Czytania, być może ze względu na głównego celebransa, były proklamowane w języku hiszpańskim. Jednakże samą homilię wygłosił on do obecnych po włosku, była ona również symultanicznie tłumaczona na język angielski. Homilia, zainspirowana dwoma czytaniami, wyraża się w syntezie potrójnego imienia: prawdy, proroctwa i nadziei. Prawda, którą Jan zawsze głosił, odważnie i nie zwracając uwagę na osobę, zwłaszcza w okolicznościach, które zadecydowały o jego męczeńskiej śmierci z rąk Heroda. Proroctwo, którego był świadkiem, jako przygotowujący drogę, wcześniej niż słowem własnym życiem, a nie ideologiczną gadaniną. Nadzieja, która musi zawsze towarzyszyć głoszeniu Ewangelii Jezusa, która jest Ewangelią radości, nie pozwalając ogarnąć się pesymizmem czy fatalistycznym realizmem. Prawda, proroctwo i nadzieja, które muszą towarzyszyć pracy Kapituły, pozwalając prowadzić się przez Ducha posłusznie i ufnie.

Video 2018.08.29.

Galeria zdjęć 2018.08.29.

Ostatnio zmieniany: czwartek, 30 sierpień 2018 11:09