Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 2:24 PM CET, Oct 31, 2020

Prowincja Erytrei – wybory

Prowincja Erytrei – wybory:

MP: br. Afeworki Mehreteab
WP: br. Abraha Bocrù
2R: br. Simon Ghebrendrias
3R: br. Habtegabriel Tesfamikael
4R: br. Yemane Hailù

Data: 09.09.2020
Miejsce: Convento del Santissimo Redentore, Gaggiret - Asmara, Eritrea
Przewodniczący: Mons. Thomas Osman OFMCap

Na zdjęciu od lewej do prawej: br. Simon Ghebrendrias (Radny), fr. Abraha Bocrù (Wikariusz), Sua Beatitudine Mons. Thomas Osman (Przwoendiczący kapituły,delegat Ministra Generalnego), br. Afeworki Mehreteab (Minister Prowincjalny), br. Habtegabriel Tesfamikael (Radny), br, Yemane Hailù (Radny).