Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji

Międzynarodowa Rada Formacji, której przewodniczą br. Charles Alphonse i br. Jaime Rey Escapa, odpowiednio sekretarz i zastępca sekretarza Sekretariatu Generalnego ds. Formacji, spotykała się online na platformie Zoom od poniedziałku 14 do piątku 18 czerwca. Tematem spotkania było przejście od Ratio formationis generalis, już opublikowanego dokumentu o formacji w Zakonie, którego tłumaczenie na różne języki jest już prawie kompletne, do Ratio formationis localis, czyli adaptacji do warunków lokalnych: do konferencji i okręgu.

Ten sam schemat przebiegu spotkania powielano każdego dnia: po chwili modlitwy wstępnej, następowała  refleksja eksperta; potem było świadectwo współbrata, który pracuje na polu formacji; dalej podział na grupy kontynentalne dla przedyskutowania tego, co zostało powiedziane; spotkanie uczestników, aby wymienić owoce dyskusji w grupach; na koniec modlitwa.

W poniedziałek powitał wszystkich Minister Generalny br. Roberto Genuin, który podkreślił pewne aspekty, które należy wziąć pod uwagę w dyskusjach: przede wszystkim życie braterskie, które na poziomie formacyjnym może być trudne do przeżycia i do przekazania młodym, którzy do nas przychodzą. Następnie podziękował członkom Rady za ważną pracę, którą wykonują, przypominając wszystkim, że przed nami jeszcze długa droga. Dalej, pierwsza refleksja eksperta została zaproponowana przez Beppe Roggia, salezjanina, który podjął temat „Sens i konieczność Ratio Formationis localis”: mówił przede wszystkim o międzykulturowości, to znaczy o tej dynamice, która pozwala nie tylko dostrzec bogactwo kultur, ale także stworzyć cnotliwą wymianę między nimi, budując w ten sposób prawdziwe relacje braterskie. Roggia stwierdził, że jest to obecnie niezbędny element formacji do życia konsekrowanego.

We wtorek przyszła kolej na Méthode Gahungu, nauczyciela, księdza diecezjalnego, który przedstawił temat: „Wyzwanie inkulturacji projektu formacyjnego”: projekt, który chce być prawdziwie formacyjny, zdaniem prelegenta, musi koniecznie zacząć się od analizy sytuacji życiowej i misji osoby, która ma być szkolona, ponieważ w przeciwnym razie może to być zestaw idealistycznych wskazań, które nie interesują osoby. Treść szkolenia i metody mają być inkulturowane w celu skutecznego dialogu z terytorium, na wzór Jezusa, który był wyjątkowym przykładem tego, jak mieć mentalność planowania gotową do zakorzenienia formacji w kulturach.

Następnego dnia miało miejsce wystąpienie byłego Ministra Generalnego br. John Corriveau, który mówił o „Charyzmie kapucyńskim w różnych kulturach”: u szczytu swojego długiego doświadczenia jako Ministra, pokazał, jak od samego początku my, kapucyni, zostaliśmy uznani za „braci ludu”, co kontynuuje dzisiaj w różnych częściach świata, zwłaszcza w dwóch podstawowych aspektach: centralnym miejscu życia braterskiego i integracji wśród ubogich.

Refleksję w czwartek poprowadził br. John Peter, współbrat z Indii, nauczyciel uczniów we Francji, który poprzez temat „Inkulturacja wartości kapucyńskich w kulturach lokalnych i mądrości”, podkreślił decydujące znaczenie różnych kultur w procesie inkulturacji, podkreślając, jak w każdej z nich zawsze jest jakiś element do powstrzymania i zachowania, dzięki któremu można z całą pewnością stwierdzić, że nawet najmniejszy i pozornie nieistotny ma coś do powiedzenia i do dodania czegoś do charyzmatu kapucyńskiego.

W piątek, po ciekawej prezentacji br. Jesús García, kapucyna z Kustodii Ekwadoru, na temat „Ochrona nieletnich i dorosłych wymagających szczególnej troski”, zebrani wysłuchali syntezy wygłoszonej przez br. Mauro Jöhri, byłego Ministra Generalnego, który podjął i wznowił niektóre prowokacje i pomysły, które pojawiły się w ciągu tygodnia. W szczególności br. Mauro powtórzył centralne miejsce braterstwa formacyjnego, ponieważ formuje ono i wprowadza nas we wspólne życie braci; zaznaczył, że treść Ratio formationis jest nadal bardzo mało znana i dlatego w tym zakresie jest wiele do zrobienia; uwydatnił ryzyko przeżywania naszego życia zakonnego jako fuga mundi, podczas gdy zamiast tego jesteśmy proszeni o przebywanie wśród ludzi, doceniając dobro istniejące w naszych lokalnych realiach, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności w odrzucaniu tego, co jest sprzeczne z Ewangelią; na koniec zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach zbyt wiele uwagi poświęcono treści, a mało metodologii, aby przełożyć Ratio generalis na Ratio localis.

Spotkanie zakończyło się pozdrowieniem br. Roberto Genuin, który wezwał zebranych do zaangażowania jak największej liczby braci w ten proces przełożenia Ratio i do ufnego postępu.

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 05 lipiec 2021 05:27