Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Komisja międzyfranciszkańska “Romans VI”

Dnia 26 czerwca 2017 roku w Kurii Generalnej Kapucynów, miało miejsce spotkanie międzyfranciszkańskiej komisji “Romans VI”.

Trochę historii

Komisja została powołana przez Ministrów Generalnych Zakonu Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych, Kapucynów oraz Trzeciego Zakonu Regularnego dnia 26 kwietnia 1982 roku, jako Międzyfranciszkańska Komisja Pokoju i Sprawiedliwości, gdzie każda ze wspomnianych gałęzi franciszkańskich mianowała swego członka.

Rada Międzynarodowej Konferencji Franciszkańskiej (CIF-TOR) dnia 28 lutego 1986 roku dołączyła do komisji sekretarza i dnia 22 stycznia 1991 również Trzeci Zakon Regularny dołączył członka ze swojej gałęzi do tego projektu.

Rozwój Komisji

Z biegiem lat struktura i cele Komisji rozwijały się, co pokazują same dokumenty wydawane przez wspomnianą komisję. W roku 2009 Komisja została nieformalnie nazwana “Grupą Sześciu Rzymian” (The Romans VI) i od tego czasu stała się również Międzyfranciszkańską Komisją Pokoju, Sprawiedliwości i Ochrony Stworzenia.

Nazwa Romans VI została ustanowiona ze względu na fakt, że członkowie komisji, będący odpowiedzialnymi biur GPIC poszczególnych zakonów, pracują i mieszkają w Rzymie w klasztorach mieszczących Kurie Generalne.

Z początku spotkania komisji ograniczały się jedynie do kilku spotkań w roku, jednakże z biegiem czasu, w związku ze wzrostem obowiązków i zaangażowania biur Pokoju, Sprawiedliwości i Ochrony Stworzenia wewnątrz rodziny franciszkańskiej, jak również ze względu na nowe wyzwania stawiane przez świat, szczególnie od roku 2002, prace stały się bardziej konkretne i wymagające więcej czasu i energii.

Konkretnie wiąże się to z faktem uczestnictwa delegacji Franciscan International w wydarzeniach rangi światowej, takich jak chociażby Konferencja klimatyczna w Paryżu, czy Word Social Forum w Montrealu w 2016 roku. Tam to obecność franciszkańska miała swój czynny udział poprzez promocję i świadectwo aktywności w organizowaniu kampanii na rzecz ubogich, emigrantów czy na rzecz ochrony środowiska.

Z radością należy stwierdzić, że obecność franciszkańska została natychmiast doceniona przez wszystkich, jako że przesłanie świętego Franciszka jest przesłaniem uniwersalnym. Dotyka ono bowiem serc ludzi z różnych kultur i religii. Chcąc być wiarygodnymi świadkami, konieczna była również obecność franciszkańska na tych spotkaniach.

Ostatnie inicjatywy przeprowadzane przez Komisję są swego rodzaju podpisem pod listem Franciscans International zachęcającym do bliskiej współpracy z Globalnym Ruchem Katolickim na rzecz Klimatu. Taka współpraca została zaproponowana zarówno poszczególnym członkom jak i samym zakonom i zgromadzeniom zakonnym reprezentowanym przez Komisję.

Attilio Galimberti, OFS, Przewodniczący

Galleria delle foto

Ostatnio zmieniany: wtorek, 18 lipiec 2017 17:15