Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Franciszkanie wśród ludzi innych wyznań

W dniach 18-21 października 2017 r. W klasztorze Notre Dame du Puits, Bkenneya, w Bejrucie, w Libanie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Dialogu Międzyreligijnego (International Religion Dialog – IRD) na rzecz pokojowego współistnienia w społecznościach międzykulturowych. Sześćdziesięciu sześciu uczestników wzięło udział w 4-dniowej konferencji pod hasłem „Franciszkanie wśród ludzi innych wyznań". Większość uczestników stanowiła grupa braci kapucynów przybyłych z ponad 20 krajów. Dołączyli do nich inni franciszkanie, w tym bracia konwentualni, bracia mniejsi oraz siostry franciszkanki i franciszkanie świeccy (FZŚ). Obecność muzułmańskich uczestników z Kenii (reprezentujących inicjatywę pokojową Damietta) i Libanu uświetniła to spotkanie. Konferencja rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez br. Tanio, Kustosza Libanu. W homilii powitał on wszystkich uczestników i przypomniał wartości i znaczenie IRD, które będąc świadectwem Bożej miłości do wszystkich ludzi, zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan, jest podstawą pokojowej koegzystencji.

Konferencja została podzielona na trzy połączone ze sobą sesje. Pierwsza część zawierała kontekst zaangażowania braci w IRD. Uczestnicy przedstawili sprawozdania z różnych krajów, w tym z Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Indii, Indonezji, Włoch, Kenii, Libanu, Malezji, Malty, Nigerii, Pakistanu, Filipin, Polski, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Syrii, Tanzanii, Turcja, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z USA. Sprawozdania te pomogły zgromadzonym zrozumieć sytuację innych krajów, aby lepiej promować wartości IRD w różnych częściach świata. Brat Silvestro Bajan OFMConv, Generalny Delegat ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego w Asyżu, przedstawił paradygmaty dialogu międzyreligijnego. Innym cennym wystąpieniem była konferencja szejka Ahmada Taleb, który ukazał muzułmańską perspektywę dialogu międzyreligijnego. Wystąpienia te zostały uzupełnione przez konferencje br. Daou na temat dialogu międzyreligijnego i ewangelizacji. Pierwsza część zakończyła konferencja br. Varghese Manimala OFMCap, dotycząca tematu Międzyreligijnego dialogu w post-sekularnym świecie.

Druga część była ukierunkowana na rozwiązywanie współczesnych problemów dotyczących IRD. W tym przypadku dr Paschal Robert OFM poprowadził uczestników do refleksji na temat Międzyreligijnego dialogu i promowania pokoju, fundamentalizmu religijnego oraz fanatyzmu. Siostra Lilian Curaming FMM, bardzo doświadczona w IRD, przypomniała uczestnikom o swoich franciszkańskich korzeniach w IRD, jej prezentacja nosiła tytuł „Dialog franciszkański wśród muzułmanów i ludzi innych wyznań". Pod koniec drugiej sesji dr Mohamed El-Sammak przybliżył uczestnikom zrozumienie islamu i dialogu z muzułmanami. Jego rozległa znajomość zarówno islamu, jak i chrześcijaństwa została bardzo doceniona pomogła uczestnikom wniknąć w treści spotkania.

Ostatnia część konferencji była impulsem by zaplanować przyszłe zaangażowanie w duszpasterstwo IRD w ramach środowiska zakonnego oraz poza nim. W tym przypadku, korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas seminarium, uczestnicy wyciągnęli wnioski i przedstawili propozycje i zalecenia na przyszłość. Z pomocą komitetu redakcyjnego złożonego z sześciu osób, zebrani opublikowali pokojowe oświadczenie IRD. Ponadto przedstawiono sugestie dotyczące stworzenia wytycznych dotyczących IRD dla braci kapucynów na całym świecie. Konferencja zakończyła się symbolicznym aktem podpisania pokojowego oświadczenia IRD, podpisanego w imieniu uczestników przez biskupa Bejrutu, przedstawiciela muzułmańskiego oraz br. Pistorius OFMCap (który reprezentował Ministra Generalnego OFMCap). Konferencję zakończono celebracją Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa Cezara Essajana OFMConv, wikariusza apostolskiego Bejrutu.

Br. Benedict Ayodi, OFMCap

  • FR - À la lumière de la foi: le dialogue pour une nouvelle espérance – Word, PDF
  • EN - By the light of faith: dialogue for new hope – Word, PDF
  • IT - Il dialogo della speranza alla luce della fede – Word, PDF

Ostatnio zmieniany: środa, 06 grudzień 2017 01:20