Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Spotkanie animatorów Komisji SPIS Ameryki Łacińskiej

San Paolo (Brazylia). Komisja Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia (SPIS) Zakonu kapucynów organizowała już różne spotkania formacyjne w tej części świata, podejmując następujące tematy: „Migracja” we wrześniu 2011 w Limie (Peru); „Ochrona Stworzenia i Laudato Si” w Santo Domingo (Republika Dominikany) w czerwcu 2016. Celami spotkań zawsze były słowa: „Inspirować, Informować i Integrować”. Ponadto odbyły się liczne spotkania dla braci zainteresowanych SPIS poprzez Skype, w latach 2015-2018.

Spotkanie dla braci animatorów SPIS, o którym mowa, odbyło się w San Paolo (Brazylia) w styczniu, w dniach 17-26, oraz w dniu 20 lutego 2018 r. Poruszano temat „Duchowość ekologiczna a prawa człowieka”. Uczestniczyło w nim 30 braci pochodzących z 21 okręgów, od CONAM (Meksyk Północny i Południowy, północ Ameryki Środkowej, Gwatemala, Republika Dominikany oraz Haiti), CCA (Paragwaj, Argentyna, Peru, Ekwador i Kolumbia), oraz CCB (11 okręgów z Brazylii).

Encyklika papieża Franciszka stanowiła tło całego spotkania: „Ubodzy oraz ziemia wołają: Panie, ogarnij nas swoją mocą i swoim światłem, by strzec każdego życia, by przygotować lepszą przyszłość, ażeby nastało Twoje królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna (Laudato Si’, nr 246). Spotkanie umożliwiło poznanie sytuacji w lokalnych rzeczywistościach życia w odniesieniu do łamania praw człowieka i stworzenia. Ta sama tematyka została zilustrowana przez znakomitych mówców.

Przewodnik pt. „Podręcznik SPIS OFMCap” daje okazje, aby przedstawić różne projekty w poszczególnych okręgach, specyficznie dla każdego okręgu, zawsze w komunii z rodziną franciszkańską, życiem konsekrowanym oraz Kościołem (m.in. Iglesia y Minería, Red Eclesial Panamazónica, Movimiento Católico Mundial por el Clima). Na zakończenie spotkania wysłano także komunikaty dla ALAC (Asamblea Latinoamerica y Caribeña de Cappuchinos), dla braci z Zakonu oraz dla wspierających propozycję „Kapucyńska wspólnota braterska” w trapezie amazońskim.

(Fr. Benedict Ayodi)

Więcej informacji na www: jpic.capuchinos.org.br

Ostatnio zmieniany: wtorek, 20 marzec 2018 20:14