Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:17 AM UTC, Jun 12, 2024

Katowice: Franciszkanie w trosce o klimat

W dniach 3-15 grudnia 2018 roku w Katowicach (Polska) odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ, gdzie politycy, naukowcy i liderzy świata próbowali po raz kolejny zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami współczesności generowanymi przez kolejne kryzysy społeczne, gospodarze, ekologiczne i klimatyczne.

Tuż przed nim (1-4 grudnia), także w Katowicach, odbyły się warsztaty Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej. 18 uczestników pracowało razem, wspólnie się modliło i mierzyło z trudnymi wyzwaniami kryzysu ekologicznego i klimatycznego, aby zbudować własną chrześcijańską odpowiedź w duchu encykliki Laudato si’. „Łączy nas patrzenie w tym samym kierunku – przekonywali – chcemy być ekologami wśród katolików oraz katolikami wśród ekologów”.

Narzędzia do tej misji budowali poprzez wykłady, dyskusje i spotkania z ekspertami.

Ważnym wydarzeniem była Msza Święta zorganizowana przez REFA, sprawowana 2 grudnia w kościele Bonifratrów, w intencji pojednania międzynarodowego i sukcesu negocjacji na Szczycie Klimatycznym.

Dzień później miała miejsce franciszkańska debata pt. „Climate Crisis and the Role of the Faith Community for Climate Justice” zorganizowana przez biuro generalne OFM ds. GPIC. Wiele uwagi poświęcono w niej chrześcijańskiej odpowiedzi na kryzys ekologiczny i roli wspólnot chrześcijańskich w osiągnięciu sprawiedliwości klimatycznej. Ze swoimi eko-orędziami wystąpili m.in.:  fr. Jacek ORZECHOWSKI OFM z USA, fr. Stanisław JAROMI OFMConv, Junghee MIN (ICE Network), Budi TJAHJONO (Franciscans International) oraz Igor BASTOS (Global Catholic Climate Movement).

8 grudnia wielu katolickich ekologów spędziło dzień we franciszkańskim centrum Górnego Śląska w Katowicach-Panewnikach.  Wydarzenie łączące wykłady, debaty i modlitwę odbyło się pod hasłem: „Misja Laudato si’: chrześcijanie z klimatem”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele GCCM, Franciscans International, REFA, Caritas i miejscowych duszpasterstw.

Franciszkańskiego głosu nie brakło w czasie różnych wydarzeń naukowych i ekumenicznych.

Wśród pierwszych warto wymienić Międzynarodową konferencją zatytułowaną „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii” zorganizowaną 30 listopada 2018 r. przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (referat wygłosił fr. JAROMI OFMConv oraz sympozjum pt. „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” zorganizowane 10 grudnia 2018 r. przez Papieską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych, w którym wziął udział m.in. Prymas Polski abp Wojciech POLAK. Ogłoszono wspólne memorandum, w którym naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działań w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.

Wśród działań ekumenicznych znalazły się m. in.: – panel dyskusyjny zorganizowany 29 listopada w Bibliotece Śląskiej w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego pt. „Podporządkujcie ziemię sobie”. Perspektywę katolicką przedstawił fr. JAROMI OFMConv.; – modlitwa południową w ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Odbyła się 4 grudnia. Modlono się za górników i ekologów; – ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej, która wyruszała z Watykanu w dzień św. Franciszka 4 października i 7 grudnia (po 65 dniach) dotarła do Katowic (uczestniczył w niej m. in. Benedict AYODI OFMCap, Kenijczyk z rzymskiego biura GPIC; – marsz dla klimatu (odbył się 8 grudnia w Katowicach) w którym wzięli udział pielgrzymi, aktywiści, ekolodzy i mieszkańcy Śląska (trzy zakony franciszkańskie reprezentowali: fr. Jacek ORZECHOWSKI OFM, fr. Benedict AYODI OFMCap i fr. Stanisław JAROMI OFMConv); – „List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego” jaki powstał z inicjatywy REFA (akademicy i aktywiści ekologiczni, duchowni i świeccy, razem jako chrześcijanie skierowali go do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach obiecując wsparcie duchowe i modlitwę, i zachęcając „aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach”.

Fr. Stanisław JAROMI OFMConv / REFA

Źródło - http://www.ofmconv.net/katowice-francescani-per-il-clima/?lang=pl

 

List ekologów chrześcijan do uczestników COP24

Akademicy i aktywiści ekologiczni, duchowni i świeccy, razem jako chrześcijanie piszą do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach obiecując swe wsparcie duchowe i modlitwę. Działając dla ekologicznego nawrócenia współczesnej ekonomii, polityki i nauki proszą, aby na negocjacjach ONZ zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Zachęcają też „aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach”.  

List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Szanowni uczestnicy Szczytu Klimatycznego w Katowicach, drodzy goście,

Spędzicie 2 tygodnie w Polsce, aby rozmawiać o ważnych, trudnych i  kontrowersyjnych tematach. Mamy nadzieję, że polska gościnność pomoże Wam w podjęciu właściwych decyzji, aby nasza planeta była dalej wspólnym gościnnym domem dla nas wszystkich. Nie brak bowiem opinii, że kilka najbliższych lat będzie najważniejszymi w historii ludzkiej bytności na Ziemi, ponieważ katastrofa klimatyczna nie będzie długotrwałym procesem. Gdy przekroczymy punkt krytyczny nasz świat po prostu runie. Jego los decyduje się teraz. Jego los jest też w Waszych rękach. Ufamy, że Wasza wiedza, odpowiedzialność i solidarność przyniosą oczekiwany efekt.

Wśród liderów w Polsce mocny i jednoznaczny głos wsparcia płynie od naszych biskupów. W dzień patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu 4.10.2018 napisali oni m.in.: „Zdajemy sobie również sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie bez znaczenia jest też działalność człowieka, który wraz z rosnącą produkcją i konsumpcją przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem.”

Nie jesteśmy ludźmi władzy. Jesteśmy chrześcijanami, którzy pracują w różnych zawodach, w różnych miejscach Polski, ale działamy też dla „ekologicznego nawrócenia” współczesnej ekonomii, polityki i nauki.

Modlimy się, aby na Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach. Prosimy też, aby Polacy i wszyscy mieszkańcy naszej planety odpowiedzialnie i solidarnie zaangażowali się w ochronę klimatu Ziemi – a przez to w ochronę życia i zdrowia ludzi na tej Ziemi. Jesteśmy przekonani, że chrześcijanie – i wszyscy ludzie dobrej woli – mogą podjąć wezwanie Jana Pawła II i Franciszka do „nawrócenia ekologicznego”.

I tego życzymy również Wam: bądźcie pokorni wobec trudnej rzeczywistości świata, odważni w Waszych decyzjach, a Wasza wyobraźnia niech obejmie wszystkich mieszkańców świata, zwłaszcza tych ubogich mieszkających na nadmiernie eksploatowanych obszarach oraz tych, którzy jako pierwsi doświadczają już teraz dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.

Świat jest jeden – to nasz świat, nasz wspólny dom!

dr Stanisław Jaromi, franciszkanin, filozof, ekolog, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA
prof. Zbigniew Wróblewski, filozof, etyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. Zbigniew Łepko, salezjanin, filozof, etyk, UKSW
dr Mateusz Piotrowski, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (Global Catholic Climate Movement)
dr Jacek Poznański, jezuita, filozof, teolog, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
Marta Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, odpowiedzialna za projekty pomocowe dla Syrii i Iraku
Marcin Popkiewicz, autor najważniejszych polskich monografii o megatrendach w ekologii, energetyce i ochronie klimatu
Antoni Bielewicz, współpracownik portalu NaukaoKlimacie.pl, koordynator projektów ekologicznych
Joanna Mieszkowicz, aktywistka ekologiczna, założycielka i prezes Fundacji Aeris Futuro  
Patryk Białas, aktywista klimatyczny z Katowic, stowarzyszenie BoMiasto

Źródło - https://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/805-list-ekologow-chrzescijan-do-uczestnikow-cop24

Ostatnio zmieniany: czwartek, 20 grudzień 2018 10:54