Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:17 AM UTC, Jun 12, 2024

Warsztaty GPIC w Malawi

GPIC jako styl życia franciszkanów: obchody 800. rocznicy spotkania św. Franciszka z Asyżu i sułtana w Damietcie.

Zamba (Malawi). Od 22 do 27 kwietnia 2019 r. w duchowym centrum karmelitów Njungwi w Zomba w Malawi odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat sprawiedliwości, pokoju i ekologii (GPIC). Temat warsztatów brzmiał: „GPIC jako styl życia: obchody 800. rocznicy spotkania św. Franciszka z Asyżu i sułtana w Damietcie w Egipcie”. W szkoleniu uczestniczyło około trzydziestu osób, w tym dwunastu braci kapucynów z Kustodii w Malawi. Pozostała grupa obejmowała Siostry Franciszkanki Misjonarki z Asyżu, Siostry Misjonarki Karmelitanki, Siostry Benedyktynki i Siostry Córki Mądrości, Franciszkański Zakon Świecki (FZŚ) oraz kilku seminarzystów diecezjalnych z diecezji Zomba.

Głównym celem warsztatów było animowanie i szkolenie naszych braci kapucynów i innych franciszkanów w zakresie wartości, teorii i praktyki GPIC. Oprócz tego warsztaty wykorzystano jako punkt startowy dla obchodów 800. rocznicy spotkania św. Franciszka z Asyżu i sułtana w Damietcie. Uczestnicy zostali mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w kwestiach społecznych, takich jak prawa człowieka, budowanie pokoju, rozwiązywanie konfliktów, troska o środowisko, dialog międzyreligijny, ochrona małoletnich, tworzenie sieci i strategii mobilizacji wśród innych ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązanie problemu skrajnego ubóstwa, korupcji, wczesnego małżeństwa i przedwczesnego kończenia nauki w Malawi.

Kilku uczestników określiło małżeństwo dzieci jako jedno z największych wyzwań w ich misji. Według UNICEF około 46% dziewcząt w Malawi jest w związku małżeńskim przed ukończeniem 18. roku, a 9% przed ukończeniem 15. roku życia. Głównymi powodem małżeństw dzieci są ubóstwo kulturowe, tradycyjne religie i presja rówieśników. Małżeństwa dzieci często wiążą się z ograniczoną edukacją i słabymi możliwościami zatrudnienia i są postrzegane jako sposób ochrony dziewcząt przed ciążą poza małżeńską. Niekiedy nastolatki zmuszane są do podejmowania czynności seksualnych podczas ceremonii inicjacji, co niestety może prowadzić do uprawiania seksu z rówieśnikami i wczesnego małżeństwa.

Pod koniec warsztatów uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia zjawiska wczesnego małżeństwa i przedwczesnego kończenia nauki. Planuje się podjęcie różnych inicjatyw, w tym przydatnych programów wsparcia dla uczniów i rodziców szkół kapucyńskich i katolickich. Międzyreligijny dialog pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami stanie się częścią działalności duszpasterskiej rodziny franciszkańskiej w Malawi.

Brat Benedict Ayodi OFMCap - GPIC

Group pic

Ostatnio zmieniany: środa, 22 maj 2019 12:31