Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Konferencja JPIC Kapucynów w Indiach

Konferencja JPIC Kapucynów w Indiach

Pokojowe współistnienie w a wielokulturowe i religijnie zróżnicowane społeczeństwo

28 maja 2019 r.

Kannur, Kerala, Indie. Dzisiejszy świat jest niestety podzielony przez ideologiczne konflikty, zbyt entuzjastyczny nacjonalizm, niezgodę rasową, konflikty etniczne i plemienne oraz napięcia religijne i międzykulturowe. Staje się więc prawdziwą niemożliwością, by ludzie różnych religii i kultur żyli obok siebie we wzajemnym szacunku i sprawiedliwości.

Św. Franciszek z Asyżu miał intuicyjną, fundamentalną otwartość, która dziś nakłania nas do podejmowania ryzykownych inicjatyw, współpracy z innymi ludźmi dobrej woli. Jego podejście do przywracania pokoju polegało na otwarciu się na wartości i praktyki innych tradycji religijnych, jednocześnie pozostając mocno zakorzenionym we własnej wierze. Jego dialog z sułtanem w Damietcie 800 lat temu pasuje do modelu „stosunków międzyreligijnych”, ponieważ Franciszek otwarcie stanął przed sułtanem jako człowiek wiary, pozostawiając świat polityki, krucjat i nienawiści religijnej. Ów wielokulturowy i międzyreligijny dialog stanowi idealną platformę, aby dotrzeć do różnych kultur, religii, języków i narodów w służbie miłości i promocji ludzkiej.

Te perspektywy stanowiły temat drugiej krajowej konferencji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (JPIC) dla braci kapucynów w Indiach pt.: „Pokojowe współistnienie w wielokulturowych i religijnie zróżnicowanych społeczeństwach”, która odbyła się w rocznicę spotkania św. Franciszka z Asyżu i sułtana Al-Kamila w Damietcie w Egipcie. Konferencja zgromadziła trzydziestu uczestników z jedenastu okręgów kapucyńskich konferencji CCMSI w Indiach.

Po pierwszej konferencji w Kotagiri w Tamil Nadu w 2016 r. uczestnicy poczynili duże postępy w podejmowaniu konkretnych działań na rzecz sprawiedliwości społecznej. W związku z tym ustanowiono kilka inicjatyw w różnych prowincjach, w tym kluby pokojowe w szkołach, normy prawne upoważniające do posiadania odpowiedniej ilości żywności i projekty dotyczące mikrofinansowania dla ubogich, pomoc prawną, projekty na rzecz praw człowieka, zapobieganie handlowi ludźmi, ochronę dzieci i służbę wsparcia, zainicjowano „upodmiotowienie” kobiet, programy ochrony środowiska i wiele innych. Ponadto udało się rozbudzić dużą świadomość JPIC pośród braci, na skutek czego obecnie znacznie więcej spośród nich angażuje się w dzieło na rzecz sprawiedliwości i pokoju oraz w projekty społeczne w swoich prowincjach w Indiach. Wszystko to wpłynęło na zwiększoną liczbę uczestników tegorocznej konferencji w Kannur.

Br. Stephen Jayaraj, minister prowincjalny prowincji Pavantma, powitał członków spotkania oraz gości, natomiast br. John Baptis, Radny Generalny, zainaugurował konferencję i wygłosił przemówienie otwierające. Wyjaśnił nasze korzenie franciszkańskie JPIC i porównał je do kultu Ziemi jako Matki w kulturze indyjskiej. Sesje wejściowe pana Sachidanandy Swamy'ego i pana Sharafuddena były przysłowiowym włożeniem kija w mrowisko i swego rodzaju słowną prowokacją, ponieważ obaj wskazywali na potrzebę dialogu i wskazali na odpowiedzialność kapucynów w promowaniu pokoju, troski o środowisko naturalne, a przede wszystkim w zrozumieniu naszej własnej kultury akceptacji i tolerancji.

Br. Benedict Ayodi, międzynarodowy sekretarz komisji JPIC, przewodniczył konferencji z trzema wykładami wprowadzającymi, wyjaśniając znaczenie spotkania sułtana i św. Franciszka w naszym kontekście, wartości JPIC i rolę animatora JPIC. Zaprezentował film „Sułtan i święty”, który później obejrzeli uczestnicy spotkania. Jego obecność i komentarze były motywujące i zachęcające dla braci.

Na zakończenie konferencji uczestnicy postanowili zwrócić większą uwagę na osiemsetletnią rocznice historycznego spotkania Franciszka z sułtanem we wszystkich naszych wspólnotach, instytucjach, parafiach i domach formacyjnych. Bracia wyrazili pragnienie dążenia do stworzenia lepszych relacji z ludźmi innych religii, a zwłaszcza ze społecznościami muzułmańskimi. Komitet główny opracuje kilka wydarzeń i programów w celu realizacji tej inicjatywy.

W tym roku przypada także 150. rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, którego przykład stał się dla uczestników konferencji zobowiązaniem do promowania pokojowego podejścia do rozwiązywania konfliktów. Podczas gdy Gandhi był bardzo ceniony na całym świecie, jego filozofia łagodnego podejścia do konfliktów jest ignorowana. W odpowiedzi bracia rozważają rozpoczęcie powołania do istnienia międzynarodowego centrum pokoju w celu promowania wartości niestosowania przemocy, pojednania i dialogu międzyreligijnego w Indiach.

Sprawiedliwość dotycząca korzystania ze środowiskowa była kolejnym obszarem, który wzbudzał duże zainteresowanie uczestników. Zauważono, że zmiany klimatu i globalne ocieplenie obecnie już dotykają wielu ludzi w Indiach. Przy ekstremalnej pogodzie, powracające ciągle cyklony, powodzie i fale upałów, stają się dla wielu ludzi, zwłaszcza biednych, przyczyną cierpień potęgowanych przez konsekwencje zmian klimatycznych. Dlatego pilnie należy podjąć konkretne i odważne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, biorąc pod uwagę fakt, że poziom zanieczyszczeń w Indiach jest jednym z najwyższych na świecie. Rozpoczęto realizację kilku programów działań w dziedzinie klimatu, w tym sadzenie drzew, recykling i wykorzystanie energii słonecznej. Z okazji czwartej rocznicy publikacji encykliki Papieża „Laudato si’” bracia zobowiązali się do rozszerzenia swoich inicjatyw zmierzających do zmiany stylu życia, do promocji rolnictwa ekologicznego, rezygnacji z paliw kopalnych oraz innych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

br. Benedict Ayodi i br. Arun Lobo

Kerala, India
May 2019

Ostatnio zmieniany: piątek, 14 czerwiec 2019 11:04