Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:24 PM UTC, Feb 2, 2023

Ekonomat generalny

Biuro ekonoma generalnego ma za zadanie nadzorowanie dóbr materialnych należących do Kurii Generalnej oraz podmiotów od niej zależnych i utrzymywać rachunkowość w harmonii z normami Kościoła, Zakonu i Państwa Włoskiego. Na podstawie rocznego budżetu przedstawionego przez każdą instytucję i zatwierdzanego przez Ministra Generalnego i jego Radę, ekonom zapewnia kwotę niezbędną do wypełnienia zobowiązań właściwych Kurii Generalnej.

Ekonom Generalny ułatwia i współpracuje w zakresie wymiany i pomocy ekonomicznej między różnymi okręgami Zakonu oraz odpowiada za koordynowanie płatności na rzecz funduszy Solidarności Ekonomicznej Zakonu w celu realizacji jego projektów.

Skład:

Ekonom generalny: br. Justino Sánchez Durán (Kustodia Meksyk-Teksas)
Zastępca ekonoma generalnego: br. Thomas Francis (Kustodia Malawi)

 

 

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 27 wrzesień 2021 22:08