Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:57 PM UTC, May 7, 2024

Projekt Europa – spotkanie w Krakowie

W dniach 16 - 25 maja 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące braterskiej inicjatywy zwanej „Projekt Europa". Zgromadziło ono komisję składającą się z 6 braci nominowanych przez Ministra Generalnego br. Mauro Jöhri. Gospodarz spotkania - Prowincja Krakowska - miała zaszczyt gościć uczestników w klasztorze w Krakowie Olszanicy.

TROCHĘ HISTORII

Pierwsze spotkanie dotyczące „Projektu Europa” odbyło się w Fatimie w 2014 roku. Zgromadziło ono wyższych przełożonych Europy. Po nim nasz Minister Generalny br. Mauro Jöhri skierował do całego Zakonu list zatytułowany Wspólnoty dla Europy. refleksje i wskazania po spotkaniu w Fatimie. Nakreślił w nim ramy nowej braterskiej inicjatywy, która szybko otrzymała miano «Projektu Europa». W kwietniu 2015 roku została powołana specjalna komisja, w skład której weszli: br. Pio Murat, Radny Generalny, przewodniczący, br. Eric Bidot, Minister Prowincjalny (Prowincja Francji), br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny (Prowincja Krakowska), br. Eduard Rey, Radny Prowincjalny (Prowincja Katalonii, br. Gaetano La Speme, Minister Prowincjalny (Prowincja Syrakuzy), br. Jean-Marcel Rossini (Prowincja Sardenii i Korsyki), sekretarz. Bracia odbyli spotkania swojej komisji w Rzymie i w Syrakuzach.

Drugie po Fatimie, ogólnozakonne spotkanie, w którym uczestniczyło około sześćdziesięciu braci pochodzących z trzydziestu europejskich Prowincji i Kustodii odbyło się w 2016 roku w Wenecji. Bracia zastanawiali się nad przyszłością naszych wspólnot na Starym Kontynencie. Poprzez konferencje, świadectwa i pracę w grupach dzielili się swoimi pragnieniami, lękami i aspiracjami.

UCZESTNICY SPOTKANIA

Od lewej strony:

  • Br. Eric Bidot, Minister Prowincjalny (Prowincja Francji)
  • Br. Eduard Rey, Radny Prowincjalny (Prowincja Katalonii)
  • Br. Pio Murat, Radny Generalny, przewodniczący
  • Br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny (Prowincja Krakowska)
  • Br. Gaetano La Speme, Minister Prowincjalny (Prowincja Syrakuzy)
  • Br. Jean-Marcel Rossini (Prowincja Sardenii i Korsyki), sekretarz

DLACZEGO KRAKÓW?

Już podczas spotkania w Wenecji wielu braci zainteresowało się szczególnymi wspólnotami obecności, które zrodziła Prowincja Krakowska, a które zostały zaprezentowane poprzez braci: Tomasza Żaka, Marka Miszczyńskiego i Pawła Paszko oraz filmy przygotowane przez braci: Mateusza Magierę i Piotra Tokarza. Spotkanie komisji w Krakowie umożliwiło braciom wizytę we wspólnotach w Zagórzu, Katowicach i Częstochowie oraz było okazją do odwiedzenia Polski i poznania Prowincji Krakowskiej.
 
O CZYM ROZMAWIALI?

Pozostały czas spotkania bracia przeznaczyli m.in. na refleksję nad realizującymi wytyczne „Projektu Europa” wspólnotami w Clermont-Ferrand (Francja) i Kilkenny (Irlandia). Dyskutowali również o nowych wspólnotach, które w ramach „Projektu Europa” już powstały: w Spello (Włochy) i Lourdes (Francja) oraz o perspektywach powstania kolejnych. Każda wolna chwila poświęcona była zacieśnianiu braterskich więzi oraz wymianie myśli i doświadczeń.
 
KIERUNEK LOURDES

Kolejne spotkanie dotyczące „Projektu Europa” zaplanowane jest w Lourdes w dniach 22-25 lipca 2017 roku.

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 12 czerwiec 2017 21:12