Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

Jesień 2021

Novita librarie

Przedstawiamy nowości wydawnicze Instytutu Historycznego Kapucynów - jesień 2021 roku.

Acta Ordinis. Tabulae capitulorum generalium Fratrum Minorum Capuccinorum, II: 1625-1671, a cura di Vincenzo Criscuolo (Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 42). Roma 2021, 24 cm., 607 p., ill. ISBN 978-88-99702-22-9

COPERTINA MHOMC 42

Niniejszy tom jest reprodukcją rękopisu oznaczonego AG 2 i przechowywanego w Archiwum Generalnym Zakonu: jest to drugi tom Acta Ordinis, dotyczący obrad ośmiu kapituł generalnych, odpowiednio z lat 1625, 1633, 1637, 1643, 1650, 1656, 1662 i 1667 (pierwszy tom, już opublikowany, dotyczył kapituł od 1529 do 1618 roku). Kapituły te, trwające zwykle około miesiąca i z udziałem około 140 ojców kapitulnych, miały zasadniczo charakter wyborczy, ale omawiały i rozwiązywały problemy, które stopniowo pojawiały się w życiu Zakonu, wyjaśniały wątpliwości dotyczące przestrzegania Reguły i Konstytucji i ogólnie zajmowały się różnymi aspektami życia braci w murach klasztornych i poza nimi. O ile na pierwszych kapitułach dyskusje były wspólne, to począwszy od 1656 r. powołano osiem komisji kapitulnych, którym powierzono rozpatrzenie i rozwiązywanie poszczególnych problemów.

W tym latach, od 1625 do 1667 roku, Zakon Kapucynów przeżywał stały wzrost, zarówno personalny jak i strukturalny: jeśli na kapitule generalnej w 1625 roku było 1 192 klasztorów kapucyńskich i 16 967 braci, to czterdzieści dwa lata później, na kapitule generalnej w 1667 roku, było 1 509 klasztorów i 24 764 braci. Ten wzrost liczebny doprowadził do powstania nowych prowincji, z którymi wiązały się problemy związane z podziałem klasztorów i braci, a także z przyznaniem nowych obszarów działalności i wytyczeniem granic terenów zbierania jałmużny. W tym czasie nastąpił także silny wzrost działalności misyjnej, prowadzonej przez kapucynów nie tylko w Europie (zazwyczaj tam, gdzie była silna obecność anglikanów, kalwinistów i luteran), ale także w Afryce (Egipt, Etiopia, Kongo, Angola, Benin), Azji (Turcja, Gruzja, Kurdystan, Mezopotamia) i obu Amerykach (Kanada, Brazylia).

Charakterystyczną cechą kapituł generalnych kapucynów jest opracowywanie poszczególnych "Ordynacji", konkretnych rozporządzeń legislacyjnych dotyczących wspólnej modlitwy i stałej obserwancji, zachowania ubogiego i surowego stylu życia, formacji duchowej i kulturalnej młodych braci, zarządu centralnego i tego w prowincji i klasztorach, życia i działalności kaznodziejów, publikacji książek i precedencji wśród braci. Nie brakuje szczególnych procedur regulacyjnych, takich jak zakaz odprawiania egzorcyzmów, spożywania posiłków w celach i zamykania ich na klucz, a także zakaz palenia i używania tytoniu bez specjalnego zalecenia lekarskiego.

Źródło: http://www.istcap.org/component/k2/mhomc-42.html

 

 

Ostatnio zmieniany: środa, 30 marzec 2022 14:58