Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 4:47 PM UTC, May 29, 2023

Projekt formacyjny badany przez kapitulnych

Rzym, 5 września. Program pracy Kapituły przewidywał na 4 i 5 września refleksję i debatę kapitulnych wokół Ratio Formationis, czyli generalny projekt formacyjny, który powinien kierować formacją braci. Nasze Konstytucje stwierdzają w n. 25, 9: “Zasady powszechne, istotne dla zachowania w formacji rysów charakterystycznych naszego Zakonu, niech będą odpowiednio zapisane w dokumencie Ratio formationis lub Zasady formacji.

Opracowanie Ratio Formationis, już od dawna konkretnie angażuje Zakon na różnych poziomach, jak już to zostało powiedziane. Podstawową i inspirującą zasadą tego dokumentu są słowa, którymi Celano opisuje relację Franciszka z Jezusem: "Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezus w oczach, Jezus na rękach" (1Cel 115: FF 522). Mieć to samo nastawienie do Jezusa, które daje nam przykład Św. Franciszk, jest ostatecznym i fundamentalnym kryterium całego naszego projektu formacyjnego.

Jaki jest cel Ratio? Jego celem jest wzmocnienie, w całym procesie formacyjnym, wartości wspólnych i akceptowanych przez wszystkich, które następnie wcielają się w różne konteksty kulturowe.

Tekst Ratio, obecnie jest analizowany przez kapitulnych, składa się on z trzech rozdziałów i trzech załączników. Pierwszy rozdział przeplata historię Franciszka z naszą własną, zachowując w tle życie Jezusa, który oświeca i charyzmatycznie inspiruje naszą formację. Rozdział drugi, nakreśla pięć wymiarów konstytutywnych całego Ratio z kościelnego punktu widzenia. Rozdział trzeci przedstawia różne etapy formacyjne, cele do osiągnięcia, wymiary, specyficzne okresy czasu i kryteria rozeznawania. Ponadto poruszane są tam również tematy będące przedmiotem szczególnego zainteresowania, takie jak: praca, ekonomia, sprawiedliwość, pokój, ekologia oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Na koniec, trzy załączniki dotyczą zagadnień: kultury, nauki i ludzkiej dojrzałości.  Z punktu widzenia stylu dokument jest treściwy i prosty.

Często powraca wyrażenie "tekst w drodze", aby wskazać dynamiczną i partycypacyjną metodologię. "Zamiast mówić, to trzeba zrobić - piszą redaktorzy dokumentu - oferujemy tekst, który zorientuje i pomoże odkryć wrażliwość i aktualne tendencje w zakresie formacji, a także da możliwości być wyrazistym i autentycznym w dzisiejszym świecie”.

Zdjęcia:

Ostatnio zmieniany: piątek, 07 wrzesień 2018 16:55