Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 4:47 PM UTC, May 29, 2023

VI Międzynarodowa Rada Formacji

Od piątku do piątku w dniach 9-16 marca w naszej Kurii Generalnej w Rzymie odbywało się szóste i ostatnie spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji (MRF). Raz jeszcze 14 członków pochodzących z różnych stron świata spotkało się wspólnie, aby zmierzyć się i doprowadzić do końca sprawę Ratio Formationis, dokumentu na temat formacji dla całego Zakonu, który ma zostać przedstawiony i przedyskutowany podczas Kapituły Generalnej, w miesiącach sierpniu i wrześniu, w Międzynarodowym Kolegium Św. Wawrzyńca z Brindisi. Spotkaniu przewodniczyli, jak to jest w zwyczaju, sekretarz br. Charles Alphonse oraz jego zastępca br. Jaime Rey.

Na rozpoczęcie, po powitaniu ze strony br. Dergio Dal Moro, radnego generalnego, który w imieniu całej Rady dziękował wszystkim członkom MRF, br. Jaime przedstawił cele i metodologię spotkania: skupienie się na trzech obszarach (kultura, uczuciowość i studia), na temat których radni mieli się wypowiedzieć – najpierw w czasie refleksji osobistej, później podczas dyskusji w grupach kontynentalnych, i wreszcie przedstawiając sugestie i oceny na forum spotkania. Wszyscy mieli do dyspozycji dokumenty i materiały dotyczące tematów, które każdorazowo były podejmowane, podobnie jak i idee wyłonione podczas spotkań kontynentalnych. Następnie br. Jaime dokonał początkowej prezentacji, dotyczącej specyficznej oraz specjalnej formacji początkowej, która ma być włączona do trzeciego rozdziału.

W sobotę, kontynuując dyskusję wokół formacji, rozpoczęto rozmowę na temat pierwszego obszaru, czyli kultury. Po niedzielnym odpoczynku, w poniedziałek ponownie podjęto prace, dyskutując wokół tematu drugiego obszaru, dotyczącego uczuciowości. Po południu Rada udała się do siedziby Radia Watykańskiego, aby uczestniczyć w prezentacji serii wydawniczej „Teologia papieża Franciszka”.

Wtorkowe popołudnie było powierzone Giovanniemu Dalpiaz, kamedulskiemu mnichowi i profesorowi na Salezjanie, który zaproponował interpretację socjologiczną wyników kwestionariusza na temat Ratio, wysłanego uprzednio do wszystkich braci, oraz odpowiedział na niektóre pytania zadane przez uczestników. Po południu został przedstawiony trzeci obszar dyskusji, czyli studia. Ten temat był przedmiotem refleksji także w środę do południa.

Bezpośrednio po tym skoncentrowano się nad statutem MRF, zaś po południu członkowie pracowali nad protokołem, będącym rodzajem wzoru, który miałby dać konkretny start dla Ratio w różnych okręgach Zakonu.

W czwartek Rada skoncetrowała swoją uwagę na dwóch istotnych tematach szczegółowych: współpraca formacyjna pomiędzy okręgami oraz formacja formatorów. Po obiedzie dojechał salezjanin ks. Beppe Roggia, specjalista w dziedzinie formacji, który w ostatnich latach towarzyszył i prowadził MRF dzieki swemu dużemu doświadczeniu i profesjonalizmowi. On to najpierw naświetlił aspekty pozytywne jak i słabe strony trzeciego rozdziału, następnie rozmawiał z radnymi.

Piątek rozpoczął się od pozdrowienia br. Mauro Jöhri, ministra generalnego, który chciał szczerze podziękować całej Radzie za hojne zaangażowanie, zwłaszcza br. Charles’owi i br. Jaime, którzy poświęcali się bez reszty w ciągu tych ostatnich pięciu lat. Br. Mauro podkreślił, jak niełatwo im było skonforntować się z tą nową rzeczywistością MRF, nazwaną przez niego „jeszcze dojrzewającą”, i dlatego też wyraził nadzieję, że będzie zapewniona ciągłość, również po to, by móc zrealizować konkretnie program Ratio Formationis. Następnie wysłuchano wystąpień wszystkich członków spotkania, zachęconych przez Ministra Generalnego do wyrażenia własnych odczuć oraz do dokonania oceny prac przeprowadzonych w tym sześcioleciu.

Br. Charles, jeszcze przez końcowym przemówieniem br. Mauro, oficjalnie zamknął spotkanie, dziekując wszystkim: Panu Bogu za wielki dar powołania franciszkańsko-kapucyńskiego; Ministrowi Generalnemu za jego bliskość i wyrozumiałość okazywaną na każdym kroku; br. Jaime za ukrytą i pokorną pracę przy jego boku; każdemu z Radnych za ich ciepliwość i współpracę; sekretarzowi i tłumaczom za ich poświęcenie; wszystkim braciom z Kurii za ich gościnność i każdą posługę spełnianą w tych dniach.

Zobacz galerię zdjęć na stronie internetowej

Ostatnio zmieniany: środa, 18 kwiecień 2018 17:53