Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 11:03 AM UTC, Apr 16, 2021

Świat skrótów

Wyróżniony Świat skrótów

Rzym, 30 sierpnia. Kapituła generalna kapucynów, czwartego dnia swojej pracy, weszła w nową fazę. Dzisiaj program przewiduje poranną debatę nad sprawozdaniem Ministra generalnego Mauro Jöhri, a popołudniu nad sprawozdaniem ekonoma generalnego br. Alejandra Nuñesa. Interwencje są planowane zarówno w cetusach, jak i indywidualnie. Co to są cetusy? Są to grupy tworzone na Kapitule generalnej w zależności od języka lub obszaru geograficznego, do którego należą, lub na konferencje do których same okręgi się odnoszą. Cetusy te są zazwyczaj oznaczone skrótami: ASMEN, CCA, CCB, CCMSI, CECOC, CENOC, CIC, CIMPCap, CONCAM, CONCAO, EACC, NAPCC i PACC. Każdy z tych skrótów ma znaczenie i jest związany z określonym obszarem geograficznym. W związku z tym, każda z grup dokonała własnych wewnętrznych przemyśleń o przedstawionych sprawozdaniach. Następnie w Auli kapitulnej, sekretarz danego cetusu przedłożył krótkie sprawozdanie na temat tego, co zostało powiedziane w grupie. Po interwencjach cetusów, miały miejsce interwencje o charakterze osobistym, to znaczy każdy z obecnych mógł zabrać głos w sali Kapituły, aby wyrazić swoje przemyślenia, bądź sformułować ocenę przedłożonych sprawozdań.

Przemówienia były ogólnie pozytywne: tekst samego sprawozdania wydawał się wszystkim wyważony i spokojny, bogaty w refleksje oraz otwarty na przyszłość. Głównymi tematami debaty były: instytucje kulturalne (siedziba Kolegium Międzynarodowego "San Lorenzo da Brindisi", Instytut Historyczny oraz Instytut Duchowości Franciszkańskiej, Biblioteka Centralna, a także utworzenie Uniwersytetu Franciszkańskiego), liczne domy zależne od Ministra generalnego, obecna ekspansja Zakonu na niektórych obszarach geograficznych i jego redukcja na innych, zwłaszcza na Zachodzie.

Wszystkie interwencje, oczywiście miały różne odcienie i akcenty, w zależności od  pochodzenia i perspektywy wypowiadających się. Debata, jednakże zawsze była spokojna i konstruktywna, pokojowa i otwarta na słuchanie.

Video 2018.08.30.

Galeria zdjęć 2018.08.30.

Ostatnio zmieniany: piątek, 31 sierpień 2018 09:44